Ottův slovník naučný/Catechismus romanus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Catechismus romanus
Autor: Václav Šimanko
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 226. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Římský katechismus

Catechismus romanus, také tridentinus, symbolická kniha katolická. Sněm tridentský uznal, že třeba jest, aby vydán byl katechismus, dle něhož by duchovní správcové měli vyučovali věřící ve víře, aby vyučování toto bylo dle společného základu, a tudíž jednotné. K tomu ustanovil zvláštní kommissi, brzo však odevzdal věc papeži Piovi IV., jenž ustanovil 4 na slovo vzaté bohoslovce z nichž 3 byli dominikáni), aby knihu tu sestavili a sice každý by vypracoval jeden díl její ; několik filologů mělo dbáti o formálnou stránku spisu, a Karel Borromejský řídil celou práci. Když každý měl již svůj díl hotový, ustanovil Pius zvláštní kongregaci, která měla práci tu přehlédnouti, a to společně. Odtud také jednotný ráz katechismu, ač má 4 původce. R. 1566 brzo po nastoupení Pia V. byla kniha vydána pod názvem Catechismus ex decreto concilii Tridentini, ad parochos, Pii V. jussu editus; není to tedy katechismus pro školní dítky, nýbrž má to býti příruční kniha, dle níž farářové lid mají vyučovati; počítá se k symbolickým spisům katol. a váhu má velikou, ač ne takovou, jako vyznání víry (na př. Nicejské) a rozhodnutí papežův o víře, neboť byl vydán toliko na rozkaz papežův a od něho křesťanstvu doporučen; není tedy každá jeho věta již také článkem víry, ale zase naopak nemůže nikdo od něho se uchýliti v podstatných věcech. Vyšel též v překladě českém nákladem dědictví sv. Prokopa v Praze. Šo.