Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Capite censi

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Capite censi
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 122. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Capite censi [ka-], lat., kdo nic jiného než svou osobu (caput) při censu neohlašují a jen svou osobou do listin censovních jsou zapsáni, u Římanů poslední centurie v ústavním zřízení Serviově, do které vřaděni byli občané, kteří nemohli se vykázati minimálním censem páté třídy, 11.000 assů. Byli od daně z majetku osvobozeni a ze služby vojenské vyloučeni. Občanská tato třída slula také proletarii. Později vyvinul se mezi oběma výrazy rozdíl ten, že proletarii zváni byli ti, kdož měli census aspoň 375 assů (za starších dob nejnižší míra byla vyšší 4000 a 1500 assů), a ti v případě nutné potřeby byli povolávám ke službě vojenské, c. c. pak zváni, kdož měl menší census než 375 assů, a ti byli od služby vojenské vyloučeni. Teprve Marius poprvé i tuto třídu obyvatelstva učinil účastnou služby vojenské. (Sall. Jug. 86, 2.) Pk.