Ottův slovník naučný/Caecilia Didia lex

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Caecilia Didia lex
Autor: Josef Čermák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 16. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Lex Caecilia Didia

Caecilia Didia lex, zákon z r. 656 ab u. c. obsahující různá ustanovení o navrhování a hlasování o osnovách zákonů, zejména, aby den hlasování a obsah každého návrhu zákona ohlášen byl nejméně po mezidobí tří dnů tržních, trinum nundinum (27 dní), a zejména, aby o každém předmětu podáván byl zvláštní návrh zákona. Dle práv. řádu římského bylo možno buď celý návrh přijmouti nebo celý zamítnouti. Částečné zamítnutí nebo přijetí se nepřipouštělo. Toho zneužíváno v ten způsob od vládnoucích stran, že k osnově zákona žádoucího připojována byla ustanovení o jiných věcech naprosto neoblíbená a strannická, která přece druhdy bývala přijata, aby žádoucí čásť osnovy nemusila pospolu býti zmařena. Tomu čelila C. D. l. ustanovujíc: ne quid per saturam ferretur (aby různé véci nebyly pospolu navrhovány). Čk.