Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Budeč (škola)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Budeč
Autor: Petr Durdík
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 840. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Budeč. Na památku slavné školy, která prý bývala ve starověku na hradu Budči, označeny jménem »B.« mnohé školy i jednoty učitelské; tak zejména škola Amerlingova z r. 1839, c. k. česká hlavní škola na Novém městě pražském z roku 1848, později v ústav učitelský přeměněná, a pražská jednota učitelská z let šedesátých, po jejímž příkladě asi šedesát spolkův učitelských v Čechách a na Moravě též jméno B. si dalo. — Poprvé užito toho jména o škole založené v l. 1839—42 přičiněním Amerlinga na rohu ulice Žitné a v Tůních. Měl to býti ústav vychovávací ku vzdělání »pravonárodních učitelů, vzorných průmyslníkův, i důkladně vzdělaných vychovatelek, matek, manželek a hospodyní«. K zařízení této školy dostalo se Amerlingovi 9000 zl. od hr. Lva Thuna, od některých boháčů, zvláště šlechtických, upsáno 65.000 zl., a uspořádána loterie, z níž sliboval si Amerling veliký výtěžek. V budově k účelům uvedeným vystavěné umístěna kromě síní vyučovacích též laboratoř, dílny, kabinety pro sbírky všeliké, knihtiskárna, ano i hydropatický ústav léčebný; pamatováno i na hvězdárnu a botanickou zahradu. Pohříchu se mnozí příznivci hned v prvním roce od Amerlinga odvrátili; jednou z hlavních záminek byla jim návštěva ruského ministra Uvarova. Slíbené příspěvky buď odepřeny, buď odevzdávány liknavě, tak že Amerling jen s vynaložením celého svého jmění mohl stavbu dokončiti r. 1842. Dluhy, které přes to na domě vázly, slíbil r. 1845 částečně uhraditi správce země arcikníže Štěpán; ale r. 1846 byl náhle z Čech odvolán. Když pak r. 1848 Amerling jmenován ředitelem první c. k. vzorní hlavní školy české, převzal a odkoupil B. hrabě Thun. Celkem působil Amerling na své Budči po 12 let, zároveň s drem Spottem, drem Hněvkovským, Rybičkou, Frantou Šumavským, Vašákem a j. Vyučovalo se ve všední dny od 6. hod. ráno až do 10. hod. večer, v neděli od 8—10. a od 4—6., a to nejen řemeslům a průmyslu vůbec, ale i anthropologii (psychologii, fysiologii) a paedagogice. — Také pro paní a dívky zavedeny přednášky (B. ženská), a když r. 1848 celý podnik vzal za své, zřízen ústav soukromý ku vzdělání dívek, hlavně přičiněním choti Amerlingovy, která jej spravovala až do roku 1870. PD.