Ottův slovník naučný/Bruns

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Bruns
Autor: Ferdinand Pečírka, Leopold Heyrovský, Karel Vraný
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 802. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bruns: 1) B. Paul Victor, chirurg něm. (* 1812 – † 1883). Stal se r. 1839 professorem pitvy v Brunšviku a r. 1843 professorem v Tubinkách. Vydal mnoho spisův obsahu chirurgického; hlavní význam mají díla laryngologická pojednávající o intralaryngeálném odstranění polypů hrtanu: Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfhöhle durch Zer schneiden ohne blutige Eröffnung der Luftwege (1862); Laryngoskopie und larytigoskopische Chirurgie (1865). Z ostatních spisův uvádíme: Die chirurgische Heilmittellehre (1868–73). – Syn jeho 2) B. Paul (* 1845) stal se roku 1882 nástupcem svého otce v professufe chirurgické. Vydal spisy obsahu laryngologického i chirurgického, v Billroth-Lückové souborném díle Die allgem. Lehre v. d. Knochenbrüchen. Od r. 1883 vydává Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Tübingen. Peč.

3) B. Karl Georg, prof. římského práva (* 1816 v Helmstädtu – † 1880 v Berlíně). R. 1849 přijal řádnou professuru práva římského v Roztokách, ale odebral se již po 2 létech do Halle, r. 1859 do Tubink a byl posléze (1861) povolán na universitu berlínskou, kde byl krátce na to jmenován členem královské akademie nauk a r. 1872 tajným justičním radou. Dobyl si slavného jména i jako učitel akademický i jako spisovatel právnický. V řadu prvních civilistů vyšinul se výtečným spisem: Das Recht des Besitzes im Mittelailter und in der Gegenwart (1848). O držbě jednal pak ještě ve spise Die Besitzklagen des römischen und heutigen Rechts (1874). Mistrné jest vylíčení dějin a systému římského práva přijaté pod názvy Geschichte und Quellen des römischen Rechts a System des heutigen römischen Rechts do známé Holtzendorffovy encyklopaedie vědy právnické (5. vyd. 1890). Od roku 1861 vydával B. s jinými něm. právníky »Zeitschrift für Rechtsgeschichte«, list věnovaný výhradně právní historii, který obsahuje mnohý vzácný příspěvek z péra B-ova. Četné jiné články byly psány pro jiné časopisy právnické nebo otištěny ve zprávách akademie berlínské. Články ty jsou nyní spojeny ve sborníku Kleinere Schriften von C. G. B. (1882). Velké obliby došla pečlivá sbírka příruční pramenů starého práva římského Fontes iuris romani antiqui (5. Mommsenem pořízené vyd. 1887). R. 1880 vydal spojiv se se Sachauem zajímavou sbírku práv: Syrischrömisches Rechtsbuch aus dem V. Jahrhundert a opatřil vydání to velice učeným kommentářem. Hý.

4) B. Ernst Heinrich

Vrn.