Ottův slovník naučný/Brozany

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Brozany
Autor: August Sedláček, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 776. Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Brozany
Související články ve Wikipedii:
Brozany nad Ohří

Brozany: 1) B., ves v Čechách na pravém bř. Labe, hejtm., okres, býv. panství a pošta Pardubice (3.5 km sev.-vých.), fara Kunětice, žid. synagoga; 37 d., 361 obyv. čes. (1880). — 2) B., městys a fideikom. statek v Čechách na lev. bř. Ohře, hejtm. Roudnice, okres Libochovice (9 km sev.-vých.), krásný kostel sv. Gotharda, který má ráz gotického a renaissančního slohu ze XVI. stol., vedle na jižní straně vysoká věž, 4tř. škola, 4 výroční trhy, pošta Terezín, mlýn; 186 d., 1028 obyv., z nich 7 něm. (1880). Dvůr poplužní, stará a dosud obydlená tvrz a na blízku opukové lomy. Daří se zde velmi dobře chmel, víno a výborné ovoce. — B. patřily od ne pamětných dob ku proboštství mělnickému, které sem dosazovalo rychtáře (obyčejně ze stavu vladyckého). Za husitských válek B. upadly v moc Pražanů, kteří je dali spravovali Hynkem z Koldšteina. Od r. 1436 seděli tu držitelé zápisní, jako na př. r. 1456—1463 Boreš z Oseka. Král Vladislav zastavil B. r. 1482 Lichvínovi z Klinšteina, který r. 1486 právo své vzdal Vojtěchovi Tvochovi z Nedvídkova. Tento seděl tu do r. 1500 a poručil B. několika vladykám, od nichž je převzal r. 1502 Jindřich z Vřesovic. Jindřichovi synové Jaroslav a Jiřík rozdělili se roku 1515; onen dostal B., tento Libčeves. Od Jiříka pochází větev Brozanských z Vřesovic Nebo po smrti Jaroslavové ujali B. synové Jiříkovi, z nichž dva, Zikmund a Jakub, drželi po polovici (1544). Onen seděl na svém dílu až do smrti († 1588) odkázav statek Janu Václavovi, synu svému, pod poručenstvím mateře Lidmily Brozanské ze Žlunic († 1598). Druhou polovici prodal Jakub roku 1544 Jindřichovi, bratru svému, a od toho jí nabyl Kryštof Zajíc z Hazemburka († 1572). Po Kryštofovi následovali z tohoto rodu napřed Vilém a potom Jan Zbyněk, který r. 1601 druhou polovici přikoupil od Jana Václava ze Vřesovic. Poněvadž Jan Zbyněk statek ten udržeti nemohl, ujala jej manž. jeho Polyxena z Minkvic (J 1616), která r. 1614 i toho dosáhla, že byl uveden v dědictví zpupné. Po ní měli B. dědili synové její, ale pro velké dluhy musily se prodati. Koupila je r. 1617 Polyxena Lobkovická z Pernšteina, po níž zůstalo panství brozanské až do dnešního dne v držení rodu Lobkovického. Za pozdějších dob zašla tvrz a jen kaple zůstala. Sčk.