Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Brodce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Brodce
Autor: Matouš Václavek, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 737–738. Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Brodce (rozcestník)
Související články ve Wikipedii:
Brodce, Brodce (Kadaň), Brodce (Kněžice), Brodce (Týnec nad Sázavou)
Č. 693. Znak městečka Brodců

Brodce: 1) B., městys a panství v Čechách, nad Jizerou, 211 d., 1283 obyv. čes. (1880), hejtm. Boleslav Mladá, okr. Benátky Nové (6 km sev.), fara, pošta Horka, 4tř. škola, cukrovar a 4 výroční trhy. Nedaleko dvůr Činov. Na městys povýšeny a znakem nadány okolo r. 1575 od Kaplířů. Znak (vyobr. č. 693.): ve zlatém poli bílá brána s cimbuřím dokořán otevřená, s padací mříží zdviženou, věž s jediným oknem, cihlovou střechou a zlatou makovicí. Na pravé straně opírá se o věž v pravo hledící orlice, v levo černý kůň s červenou uzdou maje přední nohy ke skoku zdvižené. Po obou stranách městská hradba s cimbuřím. — B. byly již v nejstarší době samostatným panstvím, ale majetníci jeho až do r. 1569 nejsou známi. R. 1569 držel B. Petr Kaplíř ze Sulevic, po něm jeho syn Václav. Tomu pro účastenství ve vzpouře proti králi Ferdinandu II. statek konfiskován a prodán r. 1623 Matiáši Hartmannovi z Klaršteina, při kteréžto rodině trval až do r. 1738, kdy poslední potomek toho rodu zemřel bez mužských dědiců. Sestra, jež po něm dědila, provdala se za Jáchyma hr. Desfoursa, a statek B. mu věnem přinesla. Syn z toho manželství Maximilian zemřel ve svobodném stavu r. 1813, načež panství B. přešlo koupí na hraběte Fil. Clam-Gallasa a potom na rodinu hr. Nostic-Rienekovu. Nyní tvoří B., Horka, Hrušov a Luštěnice jedno panství, k němuž náležejí 2 zámky, 5 dvorů, cukrovar, pivovar, mlýn a velká cihelna. Majetníkem jest hrabě Nostic-Rienek. — 2) B., osada tamtéž, na Sázavě, hejtm. a okr. Benešov (9 km sev.-záp.), býv. panství Konopiště, fara Tejnice, pošta Dnespeky; 2 d., 214 obyv. čes. (1880). Přádelna na bavlnu a mlýn. — 3) B., Brodečno (něm. Prädlas), ves tam., hejtm., okr. a pošta Kadaň (4 km jihozáp.), býv. panství Klášterec, fara Chošťany, 11 d., 67 obyv. něm. (1880). — 4) B., ves t., hejtm. a okr. Louny (7 km již.), býv. panství, fara a pošta Citoliby; 50 d., 306 obyv. čes. (1880).

5)[red 1] B., ves na Moravě, okres a hejtm. Jihlava, 183 obyv. čes. (1880), obec Hrotov, fara, škola a pošta Kněžice, panství Brtnice. Vck.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V tisku chybně označeno jako „2)“.