Ottův slovník naučný/Branná

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Branná
Autor: August Sedláček, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 581. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Branná
Související články ve Wikipedii:
Branná (Třeboň), Dolní Branná, Horní Branná

Branná: 1) B., ves v Čechách, hejtm., okr., býv. panství, fara a pošta Třeboň (4.5 km jižně), mešní kaple P. Marie (z r. 1852), 1tř. škola; 72 domy, 513 obyvatelů čes. (1880). Za nejstarších dob dolováno zde na stříbro. B. byla původně sídlo vladycké české rodiny z Branné. — 2) B. Dolejší, Brenné (něm. Hennersdorf), farní ves t., hejtm., okr. a pošta Vrchlabí (3.5 km již.), býv. panství Jilemnice, kostel sv. Jiří (pův. z r. 1499, nově vystavěn r. 1857), fara od r. 1863, škola; 195 d., 166 obyv. čes., 1151 něm. (1880). Obyvatelé živí se většinou průmyslem. — 3) B. Hořejší, farní ves t., hejtm., okr. a býv. panství Jilemnice (4 km vých.), kostel sv. Mikuláše, špitál s kaplí sv. Aloisia a kaple sv. kříže od hrab. Harracha vystavěná, zámek s hrobkou hrabat Harrachů dosud zachovaný, od hr. Valdšteinů vystavěný okolo r. 1533, škola, pošta; 263 d., 2119 obyv. čes., 12 něm. (1880). Samota Vejsplachy (2 d.) a Javůrek. Před nedávném ještě byla B. sídlem velmi čilého a ve vůkolí roz větveného obchodu plátenického. Zde narodil se spisovatel český Jan Slav. Tomíček. — Ve staré době říkalo se oběma osadám, Dolení i Hořejší B-né, také Brenná. Již ve XIV. věku rozděleny byly Dol. a Hoř. B. a v obou byly farní kostely. V Hoř. B-né seděli roku 1359 Štěpán, 1359—64 Macek Halíř, 1362—87 Ješek, 1362 Krišťan. Část vsi patřila k Vrchlabí, část r. 1387 k Štěpanicům. Kromě toho se připomínají jako držitelé r. 1392 Vok z Valdšteina, r. 1403 Václav a Pešek bratří, r. 1410 Jan Tichava, r. 1437 Jan z Litovic. Dolení B-nou drželi r. 1357 Jan Skupice a r. 1362 Václav z Cidliny. Od r. 1380 patřila k panství hradu Štěpanic. Když tento zpustl, sídlili držitelé jeho v nějaké staré tvrzi, než Zdeněk z Valdšteina postavil nynější zámek a manželka jeho Maří z Martinic ozdobila jej znaky a pamětihodnými nápisy. Týž zemřel r. 1574 a ušlechtilý syn jeho Vilém r. 1594. Adam z Valdšteina ujav potom B-nou prodal ji r. 1606 Václavovi Zárubovi z Hustířan, jenž přikoupil tu čásť B-né, která patřívala k Vrchlabí. Pro své účastenství v bouři roku 1620 odsouzen jest k manství. V ten čas, když o odpuštění toho jednal, zdržoval se u něho slavný Komenský. Po smrti Václavově († 1632) připojena jest B. ku knížectví frýdlantskému a dána jako manství Otovi Bedřichovi hrab. z Harrachu (1632). Když pak r. 1638 z manství propuštěna byla, zůstalo panství branské v držení téhož rodu hraběcího až na naši dobu. Sčk.