Ottův slovník naučný/Brachium saeculare

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Brachium saeculare
Autor: Jiří Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 547. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Brachium saeculare (rámě světské) nazývá se v právě církevním instituce v tom spočívající, že stát poskytuje pomoc svou k provedení nálezův a jinakých opatření orgánů církevních. Jest totiž namnoze obtížno provésti nálezy církevní, na př. nález znějící na sesazení některého círk. hodnostáře s úřadu, klade-li on odpor provedení tomu a nedbá-li prostředků donucovacích, jimiž vládne církev. V takových případech při dobré shodě moci světské a církevní tato ráda přijímá pomoc státu, kdežto s druhé strany stát skýtáním takovým ničehož nezadává svým právům výsostným. Namnoze žádá stát dříve, nežli tak učiní, dostatečné vysvětlení (congrua dilucidatio) případu, zejména v tom směru, neodporuje-li nález zákonům státním. Toto stanoveno i v Rakousku §. 27. zákona ze dne 7. května 1874, kdež se za uvedené podmínky poskytuje katolické církvi pomoc při konání vyšetřování proti duchovním a při provádění nálezu znějícího na svržení s úřadu církevního. Mimo to poskytuje u nás stát všem uznaným společnostem náboženským výhodu, že mohou se dovolávat politické exekuce k dobývání příspěvků, jichž třeba k uhrazení nákladu kultu jejich, na jednotlivých svých příslušnících, ač byly-li příspěvky ty uloženy se svolením správy státní. Pžk.