Ottův slovník naučný/Brachium (anat.)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Brachium
Autor: Václav Steffal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 546–547. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Paže

Brachium (lat.), záloktí, oddíl horní končetiny od plecí až k lokti, mající celkem tvar válce. Jediná kosť ramenní (os brachii čili humeri) jest hmotnou osou válce, kolem níž rozkládá se mocné svalstvo, zaobalené v pevnou povázku (fascia brachii). Výraz síly mužské paže zakládá se především na vyznačených formách tohoto svalstva; ladně zaokrouhlené rámě ženské vyrovnává formy svalův obyčejně značnější vrstvou tuku podkožného. Kosť ramenní ukazuje tři oddíly hmotnosti nestejné; dva naduřené konce či přírostky, a nejdelší prostřední válcovitý a dutý oddíl, tělo čili rozrostek. Horní koncový oddíl končí koulovitě zaokrouhlenou kloubovou hlavicí, která jest poněkud uchýlena do vnitř od osy kosti celé k lopatce, aby se s její puškou kloubovou spojila v nejvolnější kloub celého lidského těla. Mezi hlavou a tělem jest kosť ramenní naběhlá ve dva hrboly pro úpony mocných svalů. Dolní konec její jest rozšířen deskovitě, ke spojení s dvěma kostmi předloktí a k upevnění svalů předloketních. Koncový kraj desky jest na straně zevní či palcové zaokrouhlen v hlavičku, která se shodnou miskovitou plochou hlavičky kosti vřetenní spojuje se v kloub ramenovřetenní (articulatio brachioradialis). Větší vnitřní či malíková čásť kraje má formu příčné kladky, která se shodným výkrojkem půlměsícovým kosti loketní tvoří kloub ramenoloketní (artic. brachioulnaris). Z postranních krajů zvedají se přímo pod kůží oba kůtky kosti ramenní. Jelikož z kůtku nad hlavičkou vychází nejvíce vzpříměčů ruky a prstů, zove se tento kůtek zevní též příměčový; vnitřní ostřejší kůtek nad kladkou zove se z podobné příčiny též ohybačový. Svalstvo na záloktí náleží třem skupinám: 1. Na horním konci kosti ramenní upíná se mohutné svalstvo plecové, jehož síla jest přiměřena pohybům celé paže a břemenům na ni vloženým. Tímto svalstvem horní konec končetiny se zaokrouhluje a s trupem v celek jeden plasticky splývá. Čelnější z těchto svalů jsou: sval deltovitý, hrudní větší a menší, nejširší sval zádový a svaly lopatkové. 2. Z kůtků dolního konce vybíhají uvedené již dvě skupiny svalů předloketních. 3. Vlastní svalstvo záloktí jest hlavním vykonavatelem pohybů v kloubu loketním. Na přední straně jsou ohybači: sval dvouhlavý, a pod ním sval ramenní vnitřní. Na zadní straně jest jediným, ale silným vzpříměčem 3hlavý sval ramenní. Sl.