Ottův slovník naučný/Braškov

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Braškov
Autor: František Melichar
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 590. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Braškov

Braškov, Bražkov, ves v Čechách, hejtm. Smíchov, okr., fara a pošta Unhošt (3 km sev.- záp.), býv. panství Buštěhrad, 36 d., 329 ob. čes. (1880). — Připomíná se již r. 1249. Tvrz, sídlo vladyk z Bráškova, z nichž známi jsou: Zdislav r. 1285, jenž uvádí se na listině, již Václav II. daroval jisté zboží pražsk. biskupství. Oldřich a Albert r. 1318 ve při s Oldřichem ze Slivna, jemuž společně s Bohuslavem ze Dřině učinili pych. Havel r. 1385, jenž rozmnožil zboží kostela buštěhradského. Hašek, vnuk předešlého, sídlil na Buštěhradě, jehož jedna čásť mu patřila. Anna Janova z Bráškova byla r. 1387 jeptiškou u sv. Jiří. Gronvald obsazoval r. 1392 faru v Sukově knězem Čeňkem z Dubé a potom Janem rytířem ze Svarova. Drahna, manželka Haškova na Kyšicích, darovala r. 1409 klášteru v Lounech 150 kop gr. ze statku svého kyšického. Hašek II., syn Haška a Drahny, odkázal r. 1415 kostelu sv. Klimenta v Praze 50 kop gr. Syn Haška II. byl Mareš či Mařík, jenž v době válek husit. učinil závazek zaručiv se Benešovi z Vrbna a Beneš jemu o budoucí postoupení svých statků. Mařík ve válce padl; neboť r. 1437 žádaly děti Benešovy pány na soudu zemském, aby je v dědictví braškovské uvedli, což se stalo. Vladykové z Bráškova vládli statkem braškovským do pol. XV. stol. Poslední jmenuje se Vítek z Bráškova r. 1434. V první pol. XVI. století patřil B. Jetřichovi Bezdružickému z Kolovrat a na Buštěhradě. Po jeho smrti roku 1548 připadl Vladislavovi Bezdružickému a zůstal pak při panství buštěhradském. fm.