Ottův slovník naučný/Borovnice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Borovnice
Autor: Josef Gotthard Lašek, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 410. Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Borovnice
Související články ve Wikipedii:
Borovnice (okres České Budějovice), Borovnice (okres Rychnov nad Kněžnou), Borovnice (okres Trutnov), Borovnice (okres Žďár nad Sázavou)

Borovnice: 1) B. ves a statek v Čechách, hejtm. Rychnov, okr. Kostelec n. Orl., 51 d., 349 obyv. čes. (1880); zámeček, dvůr popl. se zbytky býv. tvrze, mlýn a pila. B. jest kolébkou vladyků Sudličků z Borovnice, kteří v XVI. století mnohými statky ve zdejším okolí vládli, avšak Matěj Sudlička z Borovnice roku 1488 nebyl již v držení kolébky rodu svého, neboť ji již r. 1487 držel Beneš z Vartemberka seděním na B-ci. Počátkem XVI. stol. držela B-ci Kateřina z Pernšteina, kteráž kolem r. 1530 prodala B-ci, tvrz, dvůr popl. s příslušenstvím Václavu Okrouhlickému z Kněnic, po jehož smrti r. 1562 prodali poručníci panství doudlebské a litické Okrouhlickým patřící a ztenčili statky jejich na pouhou B-ci. Bjancifora z Pařízku seděním na B-ci užívala statku až do své smrti r. 1587. Sňatkem Kateřiny z Kněnic s Janem starším ze Svojkova dostala se B. rodu tomuto, načež r. 1597 prodána ves B. a ves Polom Janovi Jiřímu Štosovi z Kounic, jehož synové prodali opět B-ci r. 1617 Janu ml. z Bubna. B. za války třicetileté přešla v držení Rudolfa Žejdlíce ze Šénfeldu, ale tomuto pro vzpouru statek konfiskován a prodán r. 1623 Albrechtovi z Valdšteina i s panstvím choceňským, s nímž potom B. až do roku 1636 spojena zůstávala. R. 1629 prodal Ferd. Sigmund Kurc statek B-ci s přivtěleným k němu Závrším Martě ze Seretheimu, kteráž r. 1637 odevzdala jej synu svému, Matějovi Adamovi z Plevenšteina, ale tento již r. 1653 zemřel a dle poslední jeho vůle měla býti manželka jeho Maximiliána roz. Lukavských z Lukavic poručníci statku i sirotků. Tato však se brzy provdala za Jana Petra Hoberka z Hennesdorfu, načež po její smrti (r. 1686) B-ci zdědil po ní manžel její, který dva roky na to B-ci prodal s dvorem popl. a s příslušenstvím Eleonoře ovdov. hr. Ugartové ze Žďáru. Dcera její Marie Maxim. byla provdána za hr. Karla Zárubu z Hustiřan, pána na Kostelci n. Orl., jemuž také statek svůj odkázala. Tento zemřel r. 1714 a odkázal B-ci i Kostelec synu svému Josefu Antonínovi, jenž mimo tři dcery nezanechal žádných mužských potomkův posledním jsa rodu svého. Při dělení dcer roku 1744 obdržela Marie Anna Rogendorfová statek B-ci, jejž prodala roku 1756 knížeti Frant. Oldřichovi z Vchynic. Vchynští připojili B-ci napřed ku panství choceňskému jako statek zpupný, ale poslední vůlí Ferdinanda Vchynského († 1812) dostala se B. mladšímu jeho synu Josefovi, jenž ji roku 1830 sloučil s panstvím kosteleckým. — V B-ci narodil se současný mathematik Gabr. Blažek. Lšk.2) B., farní ves t., hejtm. Ledeč, okres Kralovice (10 km jihozáp.), býv. panství Svobodníků kr. čáslavského, kostel sv. apošt. Petra a Pavla, pův. velmi starý a roku 1857 nově vystavěný, 3třídní škola, pošta Čechtice; 29 d., 191 obyv. čes. (1880). Samota Panský mlýn. — Kostel i s farou založen a nadán od některého z biskupů pražských, neboť právo podací až do r. 1429 při kostele náleželo arcibiskupům pražským s vladykami na B-ci osedlými. Stával zde též poplužní dvůr, jejž roku 1412 Bohuněk z Borovnice manželce své Anně věnoval; r. 1532 prodal Mikuláš Trčka z Lípy poplužní dvůr v B-ci osadníkům záduší borovnického. Konečně dostala se B. ke statku křivsoudovskému, s nímž stále spojena zůstala. — 3) B., ves t., hejtm., okres a pošta Budějovice (7.5 km již.), býv. panství Krumlov, fara Střížov, stanice dráhy Františka Josefa; 19 d., 118 obyv. čes. (1880).

4) B., také B. s Kutínem, ves na Moravě, hejtm. a okres N. Město, býv. panství, fara a pošta Jimramov, 2třídní škola, mlýn; 97 d., 565 obyv. čes. (1880).

5) B. Velká, Borovice Velká (něm. Gross-Borowitz), farní ves v Čechách, hejtm. Jičín, okr. N. Paka (7 km severových.), býv. panství Radim a Pecka, kostel sv. Víta roku 1720 nově vystavěný, pošta Horka, škola, dva větrné mlýny a zastávka dráhy pardubicko-liberecké; 209 d., 1275 něm., 27 čes. obyv. (1880). Haklův mlýn. B. V. připomíná se již r. 1436. Po bitvě bělohorské byla B. V. jako zvláštní samostatný statek konfiskována a r. 1623 Albrechtu z Valdšteina za 28.000 zl. prodána; tento spojil jej na to s Peckou a Radimí.