Ottův slovník naučný/Boleynová

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Boleynová
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 294–295. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Anna Boleynová

Boleynová nebo Bouleynová Anna, druhá manž. anglického krále Jindřicha VIII. (* 1507 — † 1536 v Londýně), byla dcerou Tomáše Boleyna, viscounta rochfordského a hraběte wiltshirského, dostala se již v sedmém roce svého věku s Marií, sestrou Jindřicha VIII. a snoubenkou franc. Ludvíka XII., na královský dvůr v Paříži, kdež byla vychována, vrátila se teprve po 11 létech do Anglie a stala se dvorskou slečnou královny Kateřiny Aragonské. Vynikajíc krásou tělesnou i znamenitým vzděláním vzbudila záhy lásku královu, a Jindřich VIII. nabídnuv jí ruku svou a přičiniv se, aby zasnoubení její s lordem Percym bylo zrušeno, dal se s ní již r. 1532 tajně oddati dříve, než manželství jeho s Kateřinou Aragonskou bylo od arcibiskupa úředně prohlášeno za zrušené, načež r. 1533 byla Anna B. za královnu korunována. Vlivu svého užívala k šíření reformace v Anglii, ale popudila tím proti sobě mnohé velmože strany papežské, kteří ji u krále počali osočovati. I láska Jindřichova netrvala dlouho. Hrubá smyslnost jeho nenacházela u Anny ukojení, a když královna místo očekávaného následníka trůnu porodila dceru Alžbětu (1533), přešla znenáhla ve lhostejnost a změnila se posléze v odpor, jakmile Jane Seymourová Jindřicha svými půvaby okouzlila. Potom král chtěje se manželky své jakýmkoliv způsobem zbýti, dal na základě svědectví některých dvořanův Annu uvězniti v Toweru a obžalovati ze smilného obcování s vlastním bratrem i z úkladů strojených proti životu královu. Ačkoli pak Anna B. do poslední chvíle ujišťovala, že jest nevinna, přece byla odsouzena k smrti a z rozkazu svého manžela 18. kv. 1536 v Toweru sťata. Srovn. Benger, Memoirs of Anne Boleyn (Londýn, 1821, 2 sv.); Dixon, History of two queens: I. Catharina of Aragon II. Anne Boleyn (tam, 1873); Friedmann, Anne Boleyn, a chapter in English history (t., 1884).