Ottův slovník naučný/Blatno

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Blatno
Autor: August Sedláček, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 151. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Blatno
Související články ve Wikipedii:
Horní Blatná
Č. 584. Znak města Blatna

Blatno : 1) B. (něm. Platten), král. horní a okresní město v Čechách, v okr. hejtm. jáchimovském na Krušných horách, s doly na železo, cín, burel, vizmut a stříbro; 250 d., s 2340 ob. něm. (1880), kteří živí se krajkářstvím, výrobou plechového nádobí, zvláště lžic, rukaviček a papíru. Na blízku samota Junghengst se železnými hutěmi. Ve znaku (viz vyobr. čís. 584.) má červený štít kolmo rozpůlený; v pravém poli jest stříbrné břevno; levé jest rozštípeno a má v hoření části českého lva, v dolení kladivo a hrábě křižmo přeložené. — 2) B., také Blatné, ves tamže, hejtm. Chrudim, okres, fara a pošta Hlinsko (1.5 km východ.), bývalé panství Richenburk, škola; 74 d., 488 obyv. čes. (1880). — 3) B., také Blatná (něm. Pladen, Ploden), ves tamže, hejtm. Podbořany, okres Jesenice (5.5 km záp.), býv. panství Petršpurk, fara Malměřice, filiální kostel sv. Michala archanděla, škola, pošta, železnice, 47 d., 257 něm., 2 č. ob. (1880). — 4) B. (něm. Pladen, Platten), farní ves tamže, hejtm. Chomutov, okres Jirkov (6 km sev.-záp.), býv. panství Červený Hrádek, farní chrám sv. Michala archanděla, pův. ze XIV. stol.; škola, pošta a telegraf; 92 d., 517 obyv. něm. (1880). Starý a dosud také obydlený hrad. Ves patřívala někdy k panství chomutovskému a s ním řádu křížovníků Německých, který tu měl malou komendu pro dva bratří. R. 1403 se tu zdržoval býv. zemský komtur Albrecht z Dubé. Od krále Sigmunda postoupen jest tento statek Vilémovi Zajíci z Hazemburka (1420). Roku 1424 pak učiněn jest naň nový zápis panu Plavenskému. Zápis ten vyplatil Mikuláš z Lobkovic a proto mu zápis na B. učiněn r. 1454. Král Vladislav zapsal B. r. 1455 Janovi Caltovi z Kamenné hory a dovolil r. 1457, aby jej vyplatil od Mikuláše. Při panství chomutovském zůstalo B. až do XVI. století. Jan z Weitmile prodav r. 1560 Chomutov, podržel si B. s vesnicemi a věnoval na něm r. 1561 manželce své Kateřině z Miliny. Sestry a dědičky Janovy, Mandaléna a Anna, prodaly B. r. 1564 Václavovi z Lobkovic na Duchcově. Později ujal B. syn Václavův Adam Havel a prodal je r. 1587 Bohuslavovi Jáchimovi Hasišteinskému z Lobkovic. Tento připojil B. k panství boreckému, od něhož neodloučeno. Sčk.