Ottův slovník naučný/Bilderdijk

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Bilderdijk
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. s. 52–53. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bilderdijk [-dajk] Willem, básník hollandský (* 1756 v Amsterdamě — † 1831 v Haarlemě). Byl advokátem v Haagu a horlivým přívržencem domu Oranienského, jehož vyhnanství od r. 1795 dobrovolně sdílel nejprve v Brunšviku, pak v Londýně. Do vlasti své vrátil se teprve roku 1806 stav se učitelem holl. jazyka u krále Ludvíka Bonaparta, po jehož sestoupení s trůnu žil v Lejdě a Haarlemě. B. pokládá se za předního básníka hollandského; vynikl nevšední plodností, technickou dokonalostí básní a bohatstvím myšlének; za to v dílech jeho pohřešuje se dostatek vřelosti a svěžesti. Hlavním jeho dílem jest epický fragment De ondergang der eerste wereld (Amsterdam, 1820, posl. vyd. 1880), a pozoruhodny jsou jeho lyrické práce Hollands verlossing (t., 1813—14, 2 sv.), Vaterlandsche nitboezemingen (tam., 1815) a několik sbírek básní drobnějších, rovněž i díla didaktická De ziekte der geleerden (tam., 1807), De mensch (1808) a jiné. Za to jeho truchlohry (Treurspelen, Haag, 1808—9, 3 sv.) jsou pochybeny a nemají ceny. Konečně i jako filolog a dějepisec záslužně byl činným, ač vědecké jeho práce jeví jednostrannost a nedostatek kritické střízlivosti; z oboru toho uvésti sluší spisy: Taal-en dichtkundige verscheidenheden (1820—23, 4 svaz.); Nederlandsche sprakleer (1826); Geschiedenis des vaderlands, dějiny Hollandska (Lejda, 1832—39, 12 sv.). Jeho sebrané spisy (Dichtwerken, Haarlem, 1857—60) vyplňují 16 sv. — Druhá jeho choť Katharine Wilhelmine B., rozená Schweickhardtová (* 1777 v Haagu — † 1830 v Haarlemu) byla rovněž nadaná básnířka a malířka. Básně její (Rodrigo de Goth; Gedichten vor Kindern; tragédie Elfride, Ramiro a j.) vydány souborně v Amsterdamě, 1859 ve 2 sv.