Ottův slovník naučný/Bilaňskij

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Bilaňskij
Autor: František Řehoř
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. s. 51. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bilaňskij Petr (* 1726 v halič. městě Žolkvi — † 1797). Byl prvým lvovskounitským biskupem za rak. vlády nad Haličí a na biskupský stolec dosedl r. 1781 po smrti svého předchůdce Lva Šeptyckého. B. byl jmenován Marií Terezií proti zvyklosti v církvi unitské, nakazující, aby každý lvovskoruský biskup byl z řádu basilianův, kdežto B. byl duchovním světským. Půtky, které v příčině té vznikly, zdržely jeho konsekraci. Následkem prosby, již B. podal císaři Josefu II., dovoleno r. 1786 seminaristům při domácích cvičeních užívati mateřštiny při bohosloví pastýřském, morálce a dogmatice; teprve r. 1787 přednášky mateřštinou byly připuštěny i na lvovské universitě. Círk. vláda B-ského jako biskupa lvovského, halického a kameneckého sahala až na Podolí, které tehdy při Polsku ještě zůstávalo. V Kamenci podolském B. zbudoval biskupskou residenci při cerkvi sv. Jana a při kathedře a r. 1781 ve Lvově vydal Obowiązki parochów i rozporządzenia; tamže r. 1790 List okólny, zalecający duchowieństwa dyjecezyi kamienieckiej pilne nauczanie ludu; dále r. 1795 tamže List pastoralny do duchowieństwa i ludu dyjecezyi lwowskiej i przemyskiej, jenž vyšel též s textem maloruským. Řř.