Ottův slovník naučný/Bhopál

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Bhopál
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 941–942. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Bhópál

Bhopál (Bopaul): 1) B., manský stát ve Východ. Indii v Málvě, ve bhopálské agencii (Centr. Indie), pod politickým dozorem agenta místokrále středoindického, má na 17.794 km² 954.901 ob. (1881), a to 747.004 hindy, 82.164 muham., 6022 džajnů, 119.418 prabydlitelův a jiné. Na jižním kraji teče Narbada, jiná řeka jest Betvá, jež odtéká k severu do Džamny. Na jihu, rovnoběžně s Narbadou, táhne se pohoří Vindhija, tak že větší čásť státu jest vysočinou. Stát tento jest tím zajímavý, že vláda nalézá se tam již v druhé generaci v rukou ženských. Dynastie (muhammedánská) založena byla Dóst-Muhammedem, Afgáncem, jenž za Aurangzíba byl místodržitelem této provincie; po smrti císařově stal se samostatným a vláda nalézá se posud v rukou jeho potomků. Když roku 1844 zemřel naváb Džahángír Muhammed, následovala vdova jeho Sikander Begam, jež panovala do roku 1868. Vyznamenala se věrnou oddaností k vládě anglické v době vzpoury roku 1857—58 a nevšední schopností, jakou vyřizovala vládní záležitosti. Po smrti její následovala nynější panovnice Šáh-Džahán Begam, jež vládnouc velmi obezřetně za vynikající vlastnosti a za oddanost svou obdržela roku 1872 velkokříž hvězdy indické. Dcera její Sultán Džahán Begam jest nyní uznanou následnicí trůnu. Stát vydržuje 3185 m. vojska a má 57 děl. — 2) B., hlavní město státu s 55.402 obyv., jest obehnáno zdí, má zvláštní obchodní čtvrť a na skále pevnost, sídlo panovníků. Na jihozáp. a vých. straně dvě pěkná jezera, jež město zásobují vodou. Fl.