Ottův slovník naučný/Bavarici juris codex

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Bavarici juris codex
Autor: Jan Jaromír Hanel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 508–509. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bavarici juris codex. Dříve nežli v kterémkoliv jiném území německém podniknuta byla v Bavorsku obsáhlá kodifikace práva jak civilního, tak trestního i processuálního. Hlavní zásluha o její provedení přísluší svob. pánu W. X. A. Kreittmayru. B. j. c. obsahuje zvláště tři zákonníky, a to: C. j. b. criminalis z roku 1751, obsahující trestní hmotné i processuální právo a vyznačující se obzvl. ukrutností trestních ustanovení; dále C. j. b. judiciarii z r. 1753, upravující řízení ve věcech civilních i řízení konkursní; konečně Codex Maximilianeus bavaricus civilis z r. 1756, kterýž ve čtyřech svých částech poskytuje soustavu veškerého práva soukromého, jak toto na domácích i cizích základech v Bavorsku se bylo vyvinulo a v platnosti trvalo. Právu římskému i longobardskému lennímu se přiznává subsidiární platnost, kdežto se o právu církevním ustanovuje, že se má k němu přihlížeti pouze ve sporech duchovních, pokud to souhlasí s konkordáty i observancí. Zákonníkem tímto měly se rozhodovati též veškeré kontroverse v oboru práva soukromého. Cod. Max. bavaricus civilis platí v Bavorsku doposud; vedlé něho však nalézají se – zejm. v částech Bavorska později nabytých – v platnosti četná práva partikulární, kdežto bavorská Falce spravuje se právem francouzským. Srovnej: Roth, Bayrisches Civilrecht I.–III. (Tubinky, 1871—75); Gengler, Quellengesch. u. System des im Königr. Bayern mit Ausschluss d. Pfalz gelt. Privatrechts (1846); Freyberg, Geschichte d. bayer. Gesetzgebg. (4 sv., 1836–39). –l.