Ottův slovník naučný/Barrister

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Barrister
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 365–366. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Barrister (t. j. ten, kdo připuštěn jest k soudnímu zábradlí, called to the bar) jest v Anglii název advokátů v užším slova smyslu na rozdíl od právních zástupců zvaných solicitors, attorneys. Původ jich sahá do doby Edvarda I., kdy zřízeny byly vyšší soudy královské. Tehdy sluli apprentices ad legem a tvořili několik společností, Inns (později Inns of Court), při kterých theoreticky a prakticky v právech se vzdělávali. Během pozdějších dob vyvinuly se u nich dva stupně: mladší b-s a starší vynikající b-s, s právem plaidovati před soudem Court of Common Pleas, t. zv. serjeants at law (servientes ad legem). V novější době zobecněl pro obě třídy společný název Counsel (rada) a vynikajícím předním zástupcům stavu (leaders of the bar) udílen bývá titul Queens Counsel (královského rady). B-eři mají výlučné právo plaidovati za strany před vyššími i nižšími soudy civilními a trestními, udíleti právní rady za účelem zamezení sporů, podpisovati jisté listiny a spisy k soudu podávané, předstupovati k zábradlí (bar) parlamentu i před tajnou radu (Privy Council) a j. Držíce pak jen čestný úřad veřejný nemohou žádati, aniž soudně vymáhati úplatu za svou práci. Platívá se jim však velmi značný honorář (quoddam honorarium), a sice v Anglii zároveň s instrukcí, ve Skotsku a Irsku obyčejně napřed. Připuštění b-a k úřadu řídí se pravidly družstva (komory) Inn of Court, kterému náleží. Ve Skotsku (kde nazývají se advocates) musí býti členy sboru Faculty of advocates čili Scotch Bar. Soudce nemusí je ze závažných důvodů připustiti k zábradlí. Pro obmyslné, nečestné nebo zločinné jednání mohou býti stíháni a trestáni, a sice v případech lehčích od výboru komory, vyloučením (disbar), v případech těžších i vazbou a »věčným mlčením před soudy«. Anglické barreau požívá mnohých privilejí a vysokého postavení sociálného. Z něho vybíráni bývají soudci vyšší i nižší i osoby pro placené magistráty; z něho volen bývá též Attorney General i Solicitor-General koruny. Tkl.