Ottův slovník naučný/Baroda

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Baroda
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 344. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Baroda

Baroda (Wadodrá): 1) B. neboli stát Gáekvárův, důležitý domácí stát ve Vých. Indii. na sever od Bombaje, z větší části v provincii guzerátské, má na 22.187 km2 2,185.005 obyv. (1881), a to 1,954.390 hindů, 174.980 muham., 46.718 džajnů, 8118 parsů, 771 křesťanů a 28 jiných. Jest všecek plochý a úrodný a protéká jím Mahi, Narbada, Tapti a j. řeky. Rozdělen jest na čtyři kraje (Kádi, Baroda, Nasvári a Amreli), každý kraj opět na několik okresů. Pěstuje se v něm obilí, bavlna, tabák, mák, cukrová třtina a olejová semena. Hlavní potravou lidu jest velké proso bádžra (Pennisetum typhoideum Rich.); ale také pšenice a rýže. Severní části jsou známy pěkným bílým hovězím dobytkem: v jihozáp. okresech chovají pěkné koně. Státem projíždí žel. dráha z Bombaje přes Barodu, Ahmedábád do Delhi. Dynastie Gáekvárů (t. j. z kasty skotáků) datuje z roku 1720, když při rozkladu Mughalské říše jako jinde tak i zde vojevůdce mahratský nabyl značné moci, která zponenáhla vedla k samostatnosti. Záhy dostaly se ve styk s Angličany, a r. 1780 uzavřena první smlouva, později pak různé jiné, jimiž vláda anglická zabezpečuje státu ochranu a samostatnost v jeho hranicích, kdežto stát váže se udržovati 3000 mužů jezdectva k službám policejním a přijímá residenta v hlavním městě atd. Nyní v B-dě jest Mahárádža Sivádží Ráo Gáekvár III. Vydržuje 3016 mužů vojska pravidelného a 6237 nepravidelného, s 42 děly. Srov. Zeměp. Sborník, 1887, II. Fl.

2) B., hlavní město státu t. jm. má 106.512 obyv. (1881) a to 84.042 hindů, 19.149 muham. a j. Rozděleno jest dvěma hlavními křižujícími se ulicemi na čtyři části, v jejichž středu jest velké tržiště s pavillonem: západně nalézá se vojenská čtvrť města s domem angl. residenta, vých. odtud nový palác Gáekvárů. Dále jest v městě aréna pro zápasy nosorožců, býků, slonů a j., zvěřinec, četné studně, rybníky, kollej, nemocnice, státní knihovna, veřejné úřady, ústřední vězení, množství hindských chrámů; železniční stanice, dharmsála (dům pro cestující domorodce) a bangalo pro cestující ve vojenské čtvrti. Fl.