Ottův slovník naučný/Babočky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Babočky
Autor: Bohumil Bauše, Ladislav Duda
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 15. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Babočky (v. přílohu) rod motýlů denních (Vanessa Fabr.) ze skupiny Nymphalideí, jejichž křídla jsou zubatá nebo hranatá, tykadla něco delší hlavy; na zadním páru křídel vybíhají šestá a sedmá žilka o sobě ze středního pole; housenky mají trny a měkké výběžky, hranaté kukly visí hlavou dolů (závěsníci). B. zastoupeny jsou četnými druhy po všech dílech světa (v Evropě 12 druhy) a vynikají krásou barev i ozdobným tvarem křídel. Narubu křidel bývají barvy temné, a nápadně bývá zpodní strana tak zbarvena jako plocha, na niž motýl sedá. U našich druhů mívají barvitost kůry stromů, patrně zbarvení ochranné, sedí-li s křídly kolmo složenými, kdy bývají nejčastěji napadány. V Čechách jsou nejznámější druhy: B-ka bílé C (V. C album L.) má křídla na rubu tmavá, bílým C označená; v dubnu a květnu, pak od července do září housenka žije na rybízu, jilmu, chmeli, lísce a j. B-ka jilmová (V. polychloros L.) jest z jara obecnější než v létě; housenky černohnědé, žlutě trnité a pruhované, žijí pospolitě na stromech ovocných a škodí mnohdy dosti značně. Motýlové poletují na cestách sedajíce na zemi od července do září. B-ka kopřivová (V. urticae L.) jest menší, létá po celý rok; černé, trnité housenky obalují někdy kopřivy a stěhují se někdy. Admirál (V. Atalanta L.) s bílou skvrnou a světle červenou stužkou v rohu předních křídel jest rozšířen od července do řijna po Evropě, Asii, sev. Africe a Americe. B-ka chmelová čili paví oko (V. Io L.), jest nejkrásnější z našich motýlů; černé, bíle tečkované housenky žijí v květnu a červnu na kopřivách a na chmeli. B-ka osiková (V. Antiopa L.), tmavě černohnědá se sírožlutým lemem na křídlech, má housenky černé, s velikými rezavými skvrnami a černými trny, pospolitě žijící na vrbách a břízách. Nejobecnějším druhem u nás jest B-ka bodláková (V. car dui L.) s křídly na rubu mramorovanými. Náleží jako admirál ke druhům polytropickým jsouc po celém světě rozšířena a jen nepatrně ve zbarvení a tvaru proměnliva. Housenka hlavně na bodláku. — B-ka síťkovaná (V. Levana L.) jest druh nejmenší, se křídly jen 30–35 mm širokými, červenožlutými a černě skvrnitými; zajímava jest dvojtvárností svou, která se jeví v tom, že motýli druhého pokolení, líhnoucí se od července do podzimku, jsou zcela jinak zbarveni; křídla jejich jsou černá, s bílou nebo žlutavou páskou příčnou a červenožlutou čarou podél pokraje, tak že tento tvar letní dříve za zvláštní druh byl považován (V. Prorsa L.). Dvojtvárnost tato podmíněna jest různou teplotou, v níž housenky se vyvíjejí, a vázána tudíž v přírodě na různé doby roční; Weismann pojmenoval ji proto dimorfismem saisonním, o čemž viz podrobněji článek Dimorfismus. Bše. L. D.