Ottův slovník naučný/Babo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Babo
Autor: Karel Veselík, Josef Šimáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 14. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Babo: 1) von B. Josef Marius, něm. básník dramatický (* 1756 v Ehrenbreitsteině — † 1822 v Mnichově), byl studijním ředitelem akademie vojenské, od r. 1797—1819 intendantem dvorního divadla v Mnichově, jež povznesl k nebývalé výši umělecké dokonalosti. Daleko slabší jsou rytířské činohry, které B. sám sepsal podlé Goethova »Götze«; nejlepší ještě úspěch měla truchlohra: Otto von Wittelsbach (1781, nově vyd. 1869). Díla svá B. vydal ve sbírce: Schauspiele (Berlín, 1793) a Neue Schauspiele (t., 1804). Vsk.

2) B. Lambert Jos. Leop. svob. pán (* 1790 v Mannheimě — † ve Weinheimě 1862) Studoval v Berlíně a Möglině u Thaera a spravoval své statky ve Weinheimu v Badensku. Vynikal ve vinařství jako odborník. Jeho spis Der Weinbau nach der Reihenfolge der vorkommenden Arbeiten nebst Anleitung zur Bereitung und Pflege des Weines dočkal se čtvera vydání. Zásluhu o oenologii a ampelografii získal si svým spisem Der Weinstock und seine Varietäten (1843, 2. vydání 1857). V tomto díle uvedeny i české názvy druhů révy vinné v Čechách pěstovaných (ač tu a tam dosti nesprávně). Ke cti jeho zavedeno pojmenování dvou druhů révy vinné jménem Babův hrozen (veltlínské ranné, červené, chorvatsky babovina a bílé z okolí Comského jezera).

3) B. August Wilhelm, svob. pán, mladší syn před. (* 1827). Brzo po odbytých studiích povolán byl za ředitele oenolog. a pomolog. ústavu v Klosterneuburku u Vídně, který založen byl r. 1860 při tamějším klášterním vinařství a r. 1874 přeměněn na státní vyšší ústav. B. založil r. 1869 a sám vydává časopis Die Weinlaube. Jeho nástěnné Landwirthschaftliche Tafeln (u Hartlebena ve Vídni) přel. dr. Kodym do češtiny. B. vydává také kalendář Weinbaukalender. Za jeho působení přivedeno do Rakouska mnoho nových druhův révy vinné a rozšířeno ze školek podunajských na milliony sazeček po celé říši. Hlavní jeho dílo Handbuch des Weinbaues und der Kellerwirtschaft (1881), v němž B. velmi pochvalně se zmiňuje o českém vinařství, náleží k přednějším spisům o vinařství a dočkalo se druhého vydání. —máč—