Ottův slovník naučný/Bílý (příjmení)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Bílý
Autor: Břetislav Jelínek, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 72. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jan Evangelista Bílý, Autor:František Bílý

Bílý: 1) B. Jan Ev., doktor bohosloví (* 1819 v Dol. Kounicích na Moravě – † 1888 v Dolní Loučce). Studoval gymnasium, filosofii a theologii v Brně a byl r. 1843 vysvěcen na kněze. Kaplanoval v Židlichovicích a v Tišnově, načež roku 1859 stal se farářem v Předklášteří u Tišnova a r. 1872 v D. Loučce. B. přispíval do všech téměř časopisů bohosloveckých a získal si nemalé zásluhy o »Dědictví sv. Cyrilla a Methoda« v Brně. Z jeho spisův uvádíme: Děje katolické církve (Olomouc, 1847; Praha, 1854); Dějiny katolické církve v obrazích pro mládež (Brno, 1854); Dějiny sv. apoštolů slov. Cyrilla a Methoděje (Praha, 1863); Život Pana našeho Ježíše Krista, proti Renanovi (t., 1864); Legendy neboli čtení o milých svatých Božích, dle něm. (t., 1865); Církev a společnost (1868) a j. Od r. 1848–55 vydával B. Bibliotéku kazatelskou (4 ročníky), v níž jest veliká čásť jeho vlastních kázání; rovněž mnoho řečí jeho obsaženo v Kuldově »Posvátné kazatelně«. Jk.

2) B. František, současný spisovatel český v oboru literární historie a kritiky, professor c. k. vyšší reálky české v Praze. Narodil se r. 1854 v Brně, kde studoval na gymnasiu, pak ukončiv fakultu filosofickou na universitě pražské věnoval se professuře. Působil na vyšší reálce české v Praze, později (od roku 1879) jako skutečný učitel na gymnasiu přerovském; od r. 1889 vyučuje jako professor na c. k. vyšší reálce české v Praze. Z rozprav B-lého, jež náležejí do oborů shora jmenovaných. uvésti jest Doucha František a jeho význam pro literaturu (Světozor, 1880); Životopis Fr. L. Čelakovského na konci sebraných spisů (Praha, 1880, 4. sv.); Příspěvky ke slovníku českému (Č. Č. Mus., 1882); Slovo o dětské poesii naší (Světozor, 1883); Příspěvky ku praktické poetice (Hlídka literární, 1888-90). B. zároveň s Jul. Rothem vydal Pravopisný ukazatel (1886), založený Jos. Wenzlem. Mimo to upravil B. ku potřebě školní J. A Komenského »Labyrint« (1887) a Fr L. Čelakovského »Růži stolistou« (1888). – Studie své uveřejňuje B. v »Č. Č. Mus.«, Čas. Mat. Moravské«, »Světozoru«. »Rozhledechliterárních«, »Paedag. rozhledech« a j