Ottův slovník naučný/Azymité

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Azymité
Autor: František Xaver Kryštůfek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1139. Dostupné online
Licence: PD old 70

Azymité (Άζνμίται) nazývají Řekové potupně latinské katolíky, poněvadž při mši sv. užívají nekvašeného chleba (azymon). Patriarcha cařihradský Michal Cerularius a ochridský arcibiskup Lev prohlásili r. 1053 Večeři Páně za neplatnou, poněvadž jest posvěcena v chlebě nekvašeném, tedy prý židovském. Latinská církev, Maronité a Armenové užívají nekvašeného chleba odvolávajíce se k tomu, že Kristus Pán při poslední své večeři užíval též nekvašeného chleba, ale učí při tom, že sv. hostii též ve kvašeném chlebě posvětiti lze. Dr. Fr. X. Kryštůfek.