Ottův slovník naučný/Azimut

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Azimut
Autor: Gustav Gruss
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1132. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Azimut

Azimut (z arab.) směru AB jest úhel, jejž rovina kolmá, proložená směrem AB tvoří s rovinou poledníkovou pozorovacího místa A; úhel ten měří se v rovině vodorovné, a to obyčejně buď směrem od jihu k západu neb směrem od severu k východu. Je-li znám směr roviny poledníkové místa pozorovacího, udává úhel mezi směrem tím a směrem ku předmětu, měřený úhloměry vodorovnými, a. předmětu. Důležitější methody určení a-u jsou tyto: a) pozorováním průchodní doby hvězdy (nejlépe polárky α Ursae minoris) obdrží se z rovnice

,

kdež deklinaci hvězdy, úhel hodinový a rektascensi hvězdy značí pro pozorovanou dobu , a. hvězdy A; odečtení kruhu vodorovného na theodolitu neb altazimutu dá době příslušný směr hvězdy; nařídí-li se pak dalekohled theodolitu na předmět, obdrží se směr ku předmětu; rozdíl směrů hvězdy a předmětu rovná se pak rozdílu a-ů hvězdy a předmětu; přičte-li se rozdíl ten k známému a-u hvězdy A, obdrží se a. předmětu. b) Sextantem měří se úhel mezi sluncem a předmětem a pozoruje se současně příslušný čas ; z doby obdrží se dle dřívější rovnice a. slunce A a z rovnice:

,

kdež H a h výška slunce a předmětu jest, úhel azimutový slunce — předmět a z toho ve spojení s A a. předmětu. — A. a výška tvoří soustavu souřadnic určující pro danou dobu místo hvězd. Od a-u astronomického sluší lišiti a. geodaetický. A. geodaetický směru AB jest úhel, jejž geodaetická čára od A ku B vedená s geodaetickou čarou poledníkem místa A vedená tvoří. Rozdíl a-u astron. od a-u geod. jest pro malé vzdálenosti AB veličinou malou; pro větší vzdálenosti roste a může i 180° dosíci. Na rozdíl ten nejprve poukázal Bessel. Srovn. F. R. Helmert, Die mathem. und physikal. Theorien der höheren Geodaesie (Lipsko, 1880—84). Gs.