Ottův slovník naučný/Augustales

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Augustales
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1036. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Augustales, také sodales nebo sacerdotes Aug., bylo kněžské collegium od cís. Tiberia r. 14 po Kr. zřízené na počest rodu Iulského (gens Iulia). Původně skládalo se z 21 členů nejváženějších v obci, losem vyvolených, k nimž přistoupili čtyři čestní členové domu císařského: Tiberius, Germanicus, Drusus a Claudius. Později počet členů se množil. V čele collegia byli tři náčelníci (magistri), kteří ročně se měnili. Jednou v roce shromádili se v Bovillách blíže vrchu Albánského, kdež bylo sacrarium gentis Iuliae, a slavili hry. Po smrti Claudiově slovou sodales Aug. Claudiales. Mimo to z doby pozdější známi jsou: s. Flaviales, Hadrianales, Antoniniani a j. – Také v municipiích znám jest nám z nápisů velký počet kněží ustanovených pro kultus Augustův, nazvaných též. A. Činili zvláštní stav (ordo), který svou hodností byl mezi decuriony a plebs. Doplňoval se nejvíce z propuštěnců. Nejisto jest, zdali seviri A. byli jejich představení. Srvn. Zumpt, De Augustalibus (Berlín, 1846); J. Schmidt, De serviris Augustalibus (1878). Pk.