Ottův slovník naučný/Auditoriát

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Údaje o textu
Titulek: Auditoriát
Autor: Jaroslav Haasz
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1016. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Auditoriát je sbor osob vojenských určený k vykonávání spravedlnosti ve stálém vojsku a v námořnictvu, dále k podávání rad právnických vojenským velitelům. Dělí se na důstojnický sbor auditorův a praktikanty auditoriátní. První tvoří konkretuální status, čítající v čase míru pět generálův auditorů, z nichž jeden je přednostou 4. oddílu ministerstva války, tři referenty nejv. vojenského soudního dvoru (nejstarší spolu ředitelem kanceláře) a 1 ředitelem kanceláře a referentem vrchního soudu vojenského; z 9 plukovníkův auditorů jest jeden přednostou námořnické sekce minist. války, ostatní referenty vrchn. soudu voj., 19 podplukovníkův a 38 majorů jsou justičními rádci (referenty) při sborových velitelstvích a admiralátu v Pulji, majoři jsou řediteli garnisonních soudův a námoř. soudu v Pulji, při nichž 62 setníků I. a 23 setníků II. třídy, pak 22 nadporučíkův auditorů jsou soudci a částečně zároveň přiděleni velitelům pluků pěších, tyrol. myslivcův a ženijních za rádce. Auditoriátní praktikanti jsou výpomocnými silami pro práce konceptní a kancelářské a poslouchají kurs o právě vojenském ve Vídni, z něhož pak skládají zkoušku. Vyžaduje se k ní právních studií, dvou theoretických státních zkoušek, praxe u voj. a civilního soudu a předběžné zkoušky na kursu. K dosažení hodnosti majorské potřebí je zkoušky pro vyšší soudní službu voj., kterou mohou konati setníci auditoři po 10leté službě. V čas války obdrží vrchní velitel armádní jednoho generála, armádní velitelství jednoho plukovníka, sborové jednoho majora, divise pěší dva a jízdní jednoho setníka auditora. V ohlede vojenském a správním jsou podřízeni auditoři sborovým a svým zvláštním velitelům, disciplinárně pak oběma vyšším soudům ve Vídni a ministerstvu války. Kroj jejich jest: tmavomodrý kabát (blůza) s mořenově červenými výložky a hladkými, žlutými knoflíky, kalhoty šedomodré s červenými paspulemi, třírohý klobouk s kohoutími péry, šavle a u štábních důstojníkův ostruhy. Generál auditor má kabát tmavozelený a jinak uniformu generálskou. Důstojníci a kadeti v záloze mohou se po tříměsíční praxi u voj. soudu a po zkoužce auditoriátní státi nadporučíky auditory v záloze, jestli vykonali již jedno cvičení voj. a odbyli právní studie a civilní zkoušku soudcovskou. Mohou pak býti povoláváni ke 4nedělnímu služebnímu cvičení. Hsz.