Ottův slovník naučný/Attorney

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Attorney
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1002–1003. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Attorney [etorni] (a. at law, solicitor), v Anglii název zástupců stran ve věcech právních. Dříve činěn rozdíl mezi a-i kteří působili při soudech Courts of Common Law a solicitors, jejichž činnost vztahovala se k soudům práva slušného (Courts of Equity). Tento rozdíl po nejnovější reformě soudnictví stále více zaniká. Za to však sluší rozlišovati mezi a-e od advokátů v užším slova smysle (barristers, counsel). A-ové (obdobně jako francouzští avoués) připravují právní záležitosti (v příčině informace, průvodův a j.), pro barristry, kteří jsou výlučně oprávněni jednati ústně před soudem (plaidovati) za strany. Jednotlivé rodiny mívají své stálé a-e, jakožto své důvěrníky právní, čímž stav těchto nabyl značného vlivu. Řád a-ův opraven byl statutem 6. a 7. Vict. c. 73 a 33, 34 Vict c. 28, kterým bylo přikázáno zanesení a-ův do rejstříků soudních, a zároveň vyžadována určitá kvalifikace. Dle zákonů 23 a 24 Vict. c. 127, 6 a 7 Vict. c. 73 a Stamp actu (33 a 34 Vict. c. 97) jest třeba k dosažení úřadu a-e pětileté praxe v postavení clerka (tajemníka) u některého a-e nebo solicitora (pro graduované na některé anglické universitě tříleté praxe), pak všeobecné a zvláštní zkoušky před soudní kommissí, přísežného slibu a immatrikulace v soudním rejstříku, načež obdrží kandidát soudní certifikát. Odměnu a-ův určuje podrobná škála poplatková. A-ové podléhají kontrole a disciplině soudní a jsou cechovně organisovaní. V Irsku a ve Skotsku jsou podobné poměry (Law Agent Act, 1873, 33 a 37 Vict. c. 63). V severoamerických státech nečiní se obyčejně rozdílu mezi a-i a advokáty v užším slova smysle. Zvláštní postavení zaujímá a. general, původně asi soukromý a. královský, nyní vysoký úředník státní (generální fiskál), do jehož působnosti spadá: pronásledovati zločiny proti státu a ústavě (t. zv. Pleas of the Crown), ve jménu koruny zastupovati korunu v soukromoprávních rozepřích všeho druhu, ve sporech týkajících se důchodů korunních, udíleti rady vládě v otázkách právních a hájiti dobročinné ústavy. V těchto funkcích zastupuje a. generál generálního solicitora (Solicitor General) v případě potřeby a naopak. Oba mají místo v domě obecných a jsou členové kabinetu. Ve Skotsku generálnímu a-i rovná se Lord Advocate. Tkl.