Ottův slovník naučný/Artikule pražské

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Artikule pražské
Autor: Hynek Kollmann
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha: J. Otto, 1889. S. 813–814. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Čtyři artikuly pražské

Artikule pražské jsou výsledkem smlouvání mistrův a kněží strany husitské, konaného v Praze po velikých výtržnostech, jichž dopustil se obecný lid v kostelích a klášteřích pražských v listopadu r. 1419. Docíleno svorného usnesení o čtyři věci, jež proslulo odtud pode jménem čtyř kusů čili a-lů p-kých. Obsah jejich jest tento: 1. Slovo boží budiž od kněží schopných dle smyslu Spasitelova kázáno svobodně a bez překážky; 2. všechny smrtelné hříchy, zvláště veřejné, a jiné neřesti protivné zákonu božímu buďtež v každém stavu řádně zakazovány, stíhány, trestány a po možnosti vykořeňovány od těch, kterým to náleží; 3. svátost oltářní pod obojí způsobou, chleba i vína, všem křesťanům, jimž by nepřekážel hřích smrtelný, svobodně buď podávána a od nich přijímána; 4. duchovní, zanechajíce panování světského nad zbožím a statky časnými, živi buďte dle učení Kristova. Znění čtyř a-lů p-kých bylo r. 1420 za obležení Prahy od vojska křížového mezi dny 3. července a 1. srpna určitěji upraveno a doplněno. Otištěny v Archivu českém III. 213–216. Koll.