Ottův slovník naučný/Artes liberales

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Artes liberales
Autor: Josef Černý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 809. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Sedm svobodných umění

Artes liberales, svobodná umění, nazývala se u Římanův umění, jejichž studium a znalost pro děti mužů svobodných pokládány byly za nutné. Teprve v V. stol. po Kr. sestaveny jsou předměty začátečního a vyššího vzdělání v tom pořádku, jenž potom po celý středověk zavládl. Počítáno jich celkem sedmero, z nichž na nižší běh č. tak zvané trivium připadala grammatika, rhétorika a dialektika, na vyšší pak běh čili quadrivium arithmetika, musika, geometrie a astronomie. Pamětní verš zní: Lingua, tropus, ratio, numerus, tenor, angelus, astra. Kdo obstál ve zkoušce z těchto předmětův, obdržel název artium liberalium magister (mistr svob. umění), a fakulta, na kteréž jim učeno a která tuto hodnost udílela, zvala se artistská. Dle středověkého zařízení universitního, které se v Rakousku až do r. 1848 udrželo, byla fakulta artistská čili, jak později se jmenovala, filosofická průpravnou pro ostatní 3 fakulty. Čer.