Ottův slovník naučný/Arcibiskup

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Arcibiskup
Autor: Kamil Henner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 608. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Arcibiskup

Arcibiskup (archiepiscopus, αρχιεπίσκοπος), titul pro biskupy postavení zvláště vynikajícího; ve IV. století příslušel titul tento pouze biskupu alexandrijskému, v V. století biskupům římským, alexandrijským, antiochijským, jenisalémským a caesarejským v Kapadokii; na sboru chalcedonském r. 451 přiřčen název tento pouze třem biskupům na prvním místě jmenovaným a pak biskupu konstantinopolskému. Současně však nazýváni též patriarchové a papežové archiepiscopi universales (οικουμενικοί). Od VI. století přiřčen býval titul tento pravidlem všem metropolitům, avšak může papežem udělen býti i biskupům, kteří metropolity nejsou; biskupové na př. v Amalfi, Camerinu, Lucce a Rossanu v Italii jsou takovými a-y titulárními. V dobách nynějších jest tudíž každý metropolita a-em, avšak nikoliv naopak. V církvi východní mají a-ové sice vyšší hodnost než biskupové obyčejní, avšak co do pravomoci není nyní pravidlem žádného rozdílu mezi a-y, metropolity a biskupy. Hnr.