Ottův slovník naučný/Arcani disciplina

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Arcani disciplina
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 608. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Disciplina arcani

Arcani disciplina (lat.), kázeň tajemství. Jsouce pamětlivi předpisu Písma sv. (Mat. 7., 6.) apoštolové pečlivě tajili vše, co nevěřícím aneb u víře nedosti utvrzeným mohlo zavdati příčinu ku pohoršení. Dálo se tak jednak z úcty k učení Kristovu, jednak z ohledů paedagogických. Žijíce uprostřed světa pohanského musili katechumeni znenáhla připravováni býti ku přijetí svátosti křtu a povlovně zasvěcováni býti v tajemství víry křesťanské, což obyčejně vyžadovalo několika let. Když v VI. stol. víra křesťanská stala se v říši římské panující, ztratila a. d. svůj význam a pominula. Původ kázně této sahá zpět až do druhé pol. prvého století po Kr., jak z obranných spisů Athenagory, Minucia Felixe a Tertulliána seznati lze.