Ottův slovník naučný/Arca (mlži)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Arca
Autor: Antonín Štolc
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 607. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Arca (bivalve) (anglicky)

Arca, návka, mořský rod mlžů stejnosvalných (Homomyaria), k němuž řadíme asi 150 druhů nyní žijících a více než 500 druhů fossilních. Tvary sem náležející mají dvé stejných, prodloužených a k vrcholu na příč protáhlých skořápek podoby podlouhle čtyřhranaté, s předním koncem užším a zadním širším; na okraji jsou buď hladké nebo vroubkované, na povrchu paprskovitě od vrcholu k okraji žebernaté nebo páskované. Temena obou skořápek nestýkají se jsouce oddělena polem kosočtverečným, soustředěně ryhovaným. Okraj zámku u skořápek jest rovný, zámek pak chová velmi četné, skoro stejné a na příč k okraji postavené zuby. Svaz rozvěrací upevněn jest zevně nad okrajem zámku. Zvíře v skořápkách ukryté má okraje plášťové volné, velikou nohu s byssem a třásnitá žábra. Většina druhů z rodu A. žije v mořích teplejších, druhy fossilní vyskytují se v četných útvarech, počínajíce zpodním útvarem silurským. Náleží tudíž A. k nejstarším měkkýšům vůbec. Z druhů nyní žijících, jež mnozí přírodopisci ještě seskupují v četné podrody, buďtež uvedeny: A. Noae L., návka Noemova, 8—10 cm dlouhá, s miskami podlouhle čtyřhranatými, jejichž temena nahoře široce jsou oddálena a povrch paprskovitě žebernatý a klikatými červenohnědými pruhy ozdoben. Žije v moři Středozemním a jest jedlá, ač v jistém čase stává se prý jedovatou. V Italii nazývají ji mussolo. — A. barbata L., návka vousatá, s miskami na příč stlačenými, červenohnědými, uprostřed bělavými a na povrchu křížovitě pruhovanými. Pokožka jest dlouze vláknitá, jako vousatá. Žije v moři Středozemním a jest rovněž jedlá. — A. tortuosa L., návka zkroucená, s miskami o 90° zatočenými, pruhovanými a bílými. Žije v okeánu Indickém. — A. senilis, návka bělavá, s miskami napuchlými, křivě srdčitými, o málo delšími než vyššími, a s nemnohými, však značně vyvinutými žebry na povrchu. Žije v okeánu Atlantském. Na dolní Guinei pálí ze skořápek jejích vápno. Šc.