Ottův slovník naučný/Arbues

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Arbues
Autor: Hynek Kollmann
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 606. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Pedro Arbués (španělsky)

Arbues Petr de Epila, inkvisitor špan., nar. v Epile v Aragonii roku 1441. Studoval theologii a filosofii v Huesce a Bologni, kdež dosáhl hodnosti doktorské (1473). Navrátiv se do vlasti vstoupil do kollegia řeholních kanovníků řádu sv. Augustina v Zaragoze. Dne 4. května 1484 ustanoven byl od velikého inkvisitora, Tomáše de Torquemada, předsedou inkvisičního soudu v Zaragoze. Již po roce však zavražděn byl od spiklencův u oltáře, čta mši (17. září 1485). Bývá vyličován jako nesmiřitelný fanatik náboženský, vrah nesčetných obětí, ale nelze dokázati, že by byl za svého úřadování dal vykonati jediný rozsudek smrti. Brzy po smrti své ctěn byl jako divotvorce. R. 1661 byl blahoslaven od papeže Alexandra VII. a r. 1867 od Pia IX. prohlášen za svatého. To pohnulo Viléma z Kaulbachu ku provedení obrazu: „Petr A. z Epily odsuzuje na smrť rodinu kacířskou“ (1871). — Srv. Hergenröther, Katholische Kirche und christl. Staat (Freiburg, 1874); Zirngiebl, Peter A. und die span. Inquisition (III. vyd., Mnichov, 1872). Koll.