Ottův slovník naučný/Analytická škola právní

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Analytická škola právní
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 247. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Analytická škola právní nazývá se dle methody své novější směr v právní literatuře anglické, v jehož čele stojí Jeremy Bentham a John Austin (v. t.). Pro školu tu význačný jsou následující věty zásadní: 1. V každé politické společnosti jest určitá, svrchovaná moc (suverenita), skládající se z jedné nebo více osob. 2. Positivní právo jest příkaz této suverenity, ukládající poddaným určitou právní povinnost a stanovící jistou sankci pro případ neposlušnosti. Závazná moc práva obyčejového (jakož i t. zv. Common law) jest závislou na dovolení suverenity. Všecko právo jest tedy produkt vyšší, donucovací moci. 3. Měřítkem všeho práva a mravnosti jest užitečnost, největší blaho největšího počtu lidí (utilitarism). 4. Konečný cíl práva jest jeho kodifikace. Učení toto vzbuzuje vážné námitky, jichž se mu také dostalo se strany novější historické školy právní, která poukazuje zejména k důležitosti obyčejového právu, co prvotní vývojné formy, a k právnímu přesvědčení národnímu, co hlavnímu zdroji práva. Zásluhou a-ké š-ly pro anglické právo jest však zavedení pevné terminologie právní, přesných pojmů, snaha po soustavnosti a podnět k mnohým opravám zastaralých institucí práva obecného (Common law). – Srov. H. Sumner Maine, Early History of Institutions (Londýn 1880), čt. XII., XIII.; Fr. Wharton, Commentaries on Law (Filadelfie 1884) §. 6. aj. Tkl.