Ottův slovník naučný/Anaesthetica

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Anaesthetica
Autor: Bohuslav Jiruš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 228–229. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Anestetikum

Anaesthetica jsou látky, které buď celé tělo nebo některou čásť jeho činí bezcitnou. Mnohé účinkují, byvše applikovány na kteroukoli čásť těla a činí ji v přímém styku necitelnou, jiné musí býti dříve přijaty do krve, načež nastane necitelnost celého těla; první nazývají se a. místná, druhé všeobecná. Mnohé látky působí co místná i povšechná a. Místně užívaná a. způsobují ochrnutí periferických zakončení citových čivů na tom místě, kde s nimi se stýkají, všeobecně účinkující ochrnují buď periferická zakončení nebo percipující střed mozku. Většina všech užívaných a-ik účinkuje na středy mozkové a mimo to ještě obyčejně přivádí anaesthesovaného v bezvědomí, tak že toto spojeno bývá někdy se všeobecnou anaesthesií. — Nejdůležitější a nejčastěji užívaná a. jsou chloroform a aethylaether (srovnej příslušné stati), pak příbuzné jim: amylen, methylenbichlorid, aethylchlorid, aethylidenchlorid, jimiž lze bez nebezpečí pro život způsobiti dlouhou, i hodiny trvající bezcitnost. — Kratši anaesthesii vzbuzuje kysličník dusnatý nebo plyn opojný. Aether a chloroform slouží však též za místná a. — Mimo tyto užívá se k místní anaesthesii v novější době hlavně kokainu, saponinu, erythrophloeinu a j. v. — Velmi silně anaestheticky působí též chlad, jehož velmi často upotřebujeme k účelům léčivým. Sem spadají ledové obklady a odpařování těkavých látek na povrchu těla. — Některé anaesthetické látky jsou též velmi těkavé (aether) a vážou při vypařování veliké množství tepla, tak že při místní applikaci ve formě sprchy nízká temperatura s vypařováním zároveň jdoucí podporuje a rozmnožuje anaesthesující vliv na čivy (viz Richardsonův přístroj). — A-ik nejčastěji se upotřebuje k vykonání chirurgických, očních nebo porodnických operací, aby nemocný ušetřen byl bolesti a operatér klidně a bez překážek mohl operovati. Mimo to se jich užívá proti rozmanitým bolestem, zvláště jako místně účinkujících prostředkův při křečech a j. Jš.