Ottův slovník naučný/Alusian

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alusian
Autor: Konstantin Jireček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 28. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alusian, nejmladší bratr Jana Vladislava, posledního bulharského cís. staré říše (Ochridské). Po přemožení Bulharska od císaře Basilia II. (1018) vstoupil do služeb byzantinských a stal se velitelem v arménské Theodosiopoli (nyn. Erzerumu) maje titul »patrikia« a jsa dle svědectví Kekaumenova »vojevůdce podivuhodný«. Když za císaře Michaela IV. Paflagonce v Bulharsku vypuklo povstání Deljanovo (1040) a s úspěchem se šířilo po Makedonii a Albánii a když povstalci na šťastných výpravách vnikali až do Thessalie a do Boiótie, A., nalézaje se právě v Cařihradě, v přestrojení utekl ke krajanům. V bulharském táboře v Ostrově (v jižní Makedonii) uvítán s jásotem jako potomek staré dynastie a vedlé Deljana prohlášen za císaře. Avšak velký útok na Solun, podniknutý pod jeho vedením, se nepodařil a brzo mezi oběma císaři vypukly veliké neshody. A. zajal a svrhl Deljana, ale nenalezl opory a vida nezbytí, uprchl do tábora císaře Michaela v Mosynopoli, kdež úplně přijat na milost a z »patrikia« povýšen na »magistra« (1041). Další osudy jeho jsou neznámy, leda že byl v přátelských stycích s dvořanem a dějepiscem Psellem. KJk.