Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Alumnaticum

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Alumnaticum
Autor: Jiří Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 28. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alumnaticum neboli seminaristicum jest dávka, kterou smí vybírati biskup na držitelích církevních úřadů v diécési k tomu konci, aby uhrazen byl náklad na zřízení a vydržování alumnátů. Dle usnesení sněmu tridentského (sessio 23, cap. 18 de reform.) má biskupovi při tom býti radou nápomocen sbor sestávající z dvou členů kapitoly a z dvou duchovních místa biskupského, z nichž jmenuje po jednom biskup a po jednom kapitola biskupská. Theorie čítá nárok na a. k tak zv. lex dioecesana, kterýmžto nesprávným názvem označuje souhrn práv náležejících biskupovi vzhledem k majetkovému právu církevnímu. Pžk.