Ottův slovník naučný/Alting

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alting
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 19–20. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Johann Heinrich Alting (německy)

Alting Johann Heinrich, reform. theolog (* 1583 — † 1644). Nar. v Emdenu, studoval filosofii ve svém rodišti, theologii v Herbornu. R. 1608 stal se učit. prince Bedřicha, pozdějšího zimního krále českého, načež ustanoven professorem dogmatiky a r. 1616 správcem semináře zv. Collegium Sapientiae v Heidelberce. Když Tilly v září roku 1622 plenil Heidelberk, A. jen s velikou námahou unikl smrti a po nějakém čase přišel do Haagu, kdež jej Bedř. Falcký ustanovil učitelem svého nejstaršiho syna. Roku 1627 přijal professuru theologie v Groninkách a setrval zde až do smrti. A. byl nepopíratelně vynikající muž, jenž horlivě pečoval o blaho své církve. Z toho vysvětluje se, že byl protivníkem scholastiky v theologii, ve všem hledě jen k slovům sv. Písma. Za svého života takměř nic nevydal, ale zanechal cennou literární pozůstalost, z níž leccos bylo vydáno, zejména Historia ecclesiae Palatinae (Frankfurt 1701); Exegesis Augustanae Confessionis a Syllabus controv. etc. (Amsterodam 1652); Scripta theologica Heidelbergiensa (3 sv., t. 1662); Notae in Decadem Problematum Jacobi Behm (Heidelberk 1618). Spracování Heidelberského katechismu jest nejznámější jeho spis.