Ottův slovník naučný/Alt (osoby)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alt
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 4–5. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Rudolf von Alt
Související články ve Wikipedii:
Johann Karl Wilhelm Alt, Jakob Alt, Franz Alt (Maler) (vše německy)

Alt: 1) Johann Karl Wilhelm, něm. orientalista (* 1797 — † 1869 v Hamburce), jsa protestantským bohoslovcem byl na několika místech v Německu v duchovní správě činným; od r. 1835 byl hlavním pastorem při chrámu sv. Petra v Hamburce, od r. 1860 seniorem hamburského ministerstva. A. byl výtečným znalcem jazyků východních. Z prací jeho vytknouti sluší překlad Nového zákona ve 4 odděleních. (V Lipsku 1837—1839.)

2) A. Jakob, rakouský krajinář a lithograf (* 1789 ve Frankfurtě n. M. — † 1872 ve Vídni), získal si jména obzvláště svým lithografovaným dílem Malerische Donaureise (ve Vídni 1818—1822). V létech 1828 a 1833 cestoval po horní Italii, kde sebral mnoho látky, jíž užil v celé řadě akvarellů, v nichž věrné pojímání přírody spojeno s hlubokým citem. red.

3) A. Rudolf, malíř krajin a architektur, syn před., nar. ve Vídni 1812. Byl žákem akademie vídeňské a otce svého, jemuž záhy podřízenějšími pracemi při umělecké činnosti jeho vypomáhal. Umělecká individualita A-ova tíhla hned s počátku k onomu směru krajinomalby, jež hlavní důraz klade na předmět. Cesty, kteréž již konal jako jinoch šestnáctiletý, působily ovšem také na rozvoj této stránky jeho povahy umělecké. Cestoval mnoho zejména po Alpách Rakouských, horní a dolní Italii, po Dalmacii, Uhrách a Švýcarsku. Procestoval též část Haliče a navštívil Čechy několikráte na delší dobu. Jsa vybídnut carevnou odebral se r. 1863 na Krym, aby tam zhotovil pohledy na carský letohrad Livadii. Na cestách těchto nastřádal si A. přehojnou zásobu skizz a studií nejen krajinných, ale i pohledů architektonických, vnějšků i interieurů. Zejména tento poslední druh prací A-ých byl velice oblíben v kruzích šlechty rakouské, jež ho po dlouhou dobu zaměstnávala podobnými zakázkami. Až na nepatrné výjimky jsou veškeré tyto krajiny a obrazy architekturní provedeny akvarellem, jejž ovládal s nevšední zručností. V ohledu ryze uměleckém přísluší studiím jeho, přímo před objektem provedeným, přednost před hotovými obrazy, na jejich základě někdy dosti libovolně komponovanými. Při krajinách a ještě více při architekturách osvědčuje se A. zevrubným pozorovatelem, který, když vedlejší ohledy neřídí výběru jeho, s pietou se dovede vhroužiti v prostý obraz skutečnosti a pravidlem také barevný charakter krajiny pravdivě umí podati. Obrazů a studií A-ových je množství přehojné rozptýleno po Rakousku a u amateurů v cizině. R. 1870 uspořádal umělec ve Vídni kollektivní výstavu svých prací. Též několik souborných děl obsahujících ponejvíce pohledy na různé kraje a města rakouská, jest dílem A-ovým.

4) A. Franz, mladší bratr Rudolfův, nar. 1821, je rovněž krajinářem; žije ve Vídni.