Ottův slovník naučný/Alopé

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Alopé
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 646. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alopé (Ἀλόπη), lat. Alope, v mythu řec. sličná dcera eleusinského Kerkyona, která bohu Poseidónovi porodila syna Hippothoónta, jejž však, obávajíc se nelidského svého otce, tajně pohodila. Pastýři nalezli pachole i vychovali je, však A. sama uvržena otcem, jenž o poklesku jejím náhodou zvěděl, v doživotní vězení. Proto Poseidón milenku svou proměnil ve stejnojmenný pramen, prýštící se v kraji eleusinském. Hrobka její ukazovala se na cestě vedoucí z Eleusiny do Megary. – Gerhard (Griech. Mythol. §. 432., 6a) přikládá A-pě pův. význam agrární, nazývaje ji (t. §. 784., 3) héróisovaným mlatem obilním. – Mythus o A-pě byl předmětem stejnojmenné tragédie Euripidovy; jiná tragédie téhož jména pocházela od Karkina mladšího i obsahovala podstatnou modifikaci mythu; Kerkyón zvěděv tu z úst dcery své jméno milence jejího lítostí života sám se zbavil. Srov. Stollův článek v Roscherově Lex. der griech. u. röm. Mythol. na str. 255. a n. Dnl.