Ottův slovník naučný/Alois

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alois
Autor: František Xaver Kryštůfek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 945–646. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alois Gonzaga

Alois (Aloysius) Gonzaga sv. Zámek Gonzaga u Mantovy jest kolébkou knížecího rodu ital., z něhož pošli vojvodové mantovští a knížata čili markrabí z Quastaly, ze Sabionetta, z Castiglione a z Novellary. A. byl nejstarší syn Ferdinanda z Gonzagy, knížete římské říše a markrabí castiglionského, narodil se 9. břez. 1568 na zámku Castiglione v diécési brescijské, strávil jako chlapec dva roky při dvoře vojvody Františka Medici ve Florencii, kde se vyznamenával cudností. Potom r. 1581 cestoval s otcem ke dvoru madridskému, při němž otec čestný úřad zastával, a tam vyjevil rodičům přání vstoupiti do řádu jesuitského; ale teprve r. 1585 dostal k tomu svolení otcovo. Přepustil tedy knížectví castiglionské svému bratru Rudolfovi a nemaje ani 18 roků svého věku vstoupil 22. listop. 1585 do řádu tovaryšstva Ježíšova, v němž zachovávaje řeholi ještě mnoho jiných kajících skutků si ukládal, tak že tělo jeho při tom trpělo a představení mu to zakázali. Dne 20. listop. 1587 učinil slavné sliby, jako theolog po druhém roce porovnal v Mantově své rozdvojené příbuzné, studoval pak 1590 v Miláně a přišel týž rok v listopadu do Říma. Když v Římě vypukla nakažlivá nemoc, sloužil A. s jinými jesuity horlivě v nemocnici, byl v březnu 1591 nákazou zachvácen a zemřel na mořivou zimnici 21. června 1591, kterýž den památka jeho se koná. Papež Řehoř XV. prohlásil jej 1621 za blahoslaveného a Benedikt XIII. r. 1726 za svatého a spolu za patrona studující mládeže. Dr. Fr. X. Kryštůfek.