Ottův slovník naučný/Allsopp

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Allsopp
Autor: Antonín Nýdrle
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 928–929. Dostupné online
Licence: PD old 70

Allsopp [ólsop] Henry, později lord Hindlip, proslulý pivovarník anglický, nar. 19. ún. 1811 v Burtonu nad Trentem, zemř. 3. dub. 1887 v Hindlip Hallu blíž Worcesteru. Byl třetím synem Samuela A-a, zakladatele světoznámé firmy S. Allsopp & Sons v Burtonu, po jehož smrti roku 1838 převzal řízení závodu po Bassově v Anglii nejrozsáhlejšího. M. T. Bass (v. t.) a Henry A. jsou hlavními tvůrci slávy Burtonu; jejich velkopivovary přispěly nejvíce k mohutnosti pivovarské metropole Anglie. A. přistavěl v létech 1860–62 k původnímu závodu pivovar nový, jenž jest bez odporu nejúhlednějším v celém Burtonu, vybojoval ve sněmovně burtonským svým kollegům důležité právo vésti koleje přes ulice, ohradil se statečně proti nařčení, že intensivná hořkost jeho piva pochází od strychninu, zavedl v Burtonu vánoční obdarování dělnictva a nezapomínal štědře přispívati k účelům humanním. Roku 1874 byl poprvé zvolen za poslance strany konservativné, kterou podporoval s touž asi horlivostí, jako jeho konkurrent Bass stranu liberální. Povýšen byv r. 1880 do stavu baronského, podpisoval se od té doby sir H. A. Konečně r. 1886 byl jmenován peerem s titulem lord Hindlip, se kterýmžto novým jménem záhy šel do hrobu. Zanechal po sobě vdovu se 7 syny a 3 dcerami. Nejstarší syn, Samuel Charles, na nějž přešel otcův predikát šlechtický, stál v čele závodu již od počátku let osmdesátých a zůstal hlavním jeho podílníkem i potom, když velkopivovar A-ův byl roku 1887 za 3,300.000 liber šterlinků postoupen společnosti akciové. Při tomto prodeji bylo upsáno přes sto millionů liber šterlinků na kapitál akciový, což zajisté výmluvným jest svědectvím, jakou důvěru mělo subskribující obecenstvo k závodu A-ovu. Ještě za živobytí lorda Hindlipa přestoupila výroba piva v obou pivovarech A-ových výši jednoho millionu hektolitrů. Toto číslo staví velkozávod firmy »S. Allsopp & Sons, Limited« v řadě největších pivovarů světových na místo třetí. Předčí jej jen pivovar Guinessův v Dublíně a firma Bassova v Burtonu. Ne.