Ottův slovník naučný/Allotment

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Allotment
Autor: Ludvík Vaněk
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 927. Dostupné online
Licence: PD old 70

Allotment [el-], angl., los, v právu angl. dílec statku obecního, daný při vyvazování služebností a dělení společně užívaných pozemků jakožto náhrada těm, kdož mají práva požitečná k tomuto statku (Rights of Commons). Dělení obecních pastvin a upravení spletitých poměrův užívání obec. statku v Anglii zejména ke konci XVIII. stol. po různu se dálo buď dobrovolnou úmluvou interessentů, mezi nimi hlavně vrchnosti (Lord of the Manor), která se pokládala za vlastnici pozemkův obecních, buď zvláštními zákony lokálními (Enclosure Bills); i povstávaly tak pozemky v soukromém vlastnictví jsoucí (enclosures) na rozdíl od obecních (open fields). Teprve zákon o dělení obec. pozemků z r. 1845 (Enclosure Act) usnadnil vše. obecné dělení pod vedením zvláštního úřadu k tomu konci zřízeného (Enclosure Commission), při čemž oprávněným dostati se má náhrady z pravidla v dílcích půdy (a.); chudým domkářům (house holders) vykazuje se ¼ akru k užívání pod dohledem tak zv. allotmentwardens. Vk.