Ottův slovník naučný/Alliance israelská všeobecná

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alliance israelská všeobecná
Autor: Jan Lepař
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 916. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alliance israélite universelle

Alliance israelská všeobecná (Alliance israélite universelle) jest »Ústřední spolek židovský«, r. 1860 z podnětu 6 vzdělaných židů v Paříži založený, jenž nyní činnost svou po všem světě rozvijí, zvláště však na východě. v zemích tureckých a sousedních. Společnost ta má nyní přes 28.000 členů se základním kapitálem 200.000 frankův a s ročními sbírkami, které téže sumy dosahují. Sídlo spolku jest v Paříži; tamť zdržuje se 25 členů z výboru složeného z 55 údů. Účelem spolku jest ujímati se židů, kdekoli by pro náboženství a původ svůj byli potlačováni, tedy působiti k uznání občanské rovnoprávnosti a působiti ve směru tom podporou přiměřených spisův a učenců, zvláště však zřizováním konfessionálně vzdělávacích škol a vychováním učitelstva vůbec, jmenovitě ve příčině vyučovacích jazyků (anglického, španělského, tureckého, arabského atd.) způsobilého. Přípravné takové učitelské školy má spolek v Paříži 2, totiž 1 pro učitele a 1 pro učitelky, které až z Asie a Afriky do jmenovaných ústavů se přijímají. Cařihradský bankéř Hirsche věnoval spolku ve prospěch jeho působení v zemích tureckých 1,000.000 franků. Na školách spolku toho vzdělává se nyní přes 7000 dítek, z nichž je třetina dívek. I šití na dívčích školách se vyučuje. V Jafě u Jerusalema má a. i. v. také školu rolnickou. Avšak i mladíky řemeslům vyučené podporuje obstarávajíc jim k výživě příhodná místa u mistrů. — Podobné spolky s působením dle politických území omezeným jsou: 1. v Londýně Anglo-Jewish Association, pak Board of Deputies, 2. ve Vídni Israelitische Alliance, 3. v Lipsku Deutschisraelitischer Gemeindeverein, a 4. v Novém Yorku Board of Delegates. Lp.