Ottův slovník naučný/Allemand

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Allemand
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 910–911. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Allemand (L'Allemand): 1) Friedrich, malíř bitev. Nar. r. 1812 v Hanavě, zemř. 1866 ve Vídni. Dostav se za mladých let do Vídně, byl šlechtou rakouskou i kruhy dvorními zaměstnáván. Z obrazů jeho jsou nejznámější: Bitva u Znojma z r. 1845, pak Jízdní Karlisté z r. 1858. Hojně motivů nastřádal též při válečném tažení, jehož r. 1864 se súčastnil. Byl také obratným genristou a tíhnul, jak ve vlastním oboru svém, tak i v líčení výjevů klidných k umírněnému realismu, asi vtom směru jako krajan jeho Petr Krafft. Velmi oblíbené byly též jeho illustrace ze života vojenského. – Jeho bratrovec 2) A. Siegmund, malíř bitev, nar. 1840 ve Vídni, navštěvoval akademii vídeňskou, hlavním učitelem byl mu však strýc jeho Friedrich. Upozornil na sebe širší veřejnost ponejprv rozměrnějším obrazem Vítězství Rakušanův u Kolína. Roku 1864 na pobídnutí dvorních kruhů se účastnil války šlesvicko. holštýnské a r. 1866válečného tažení italského. Mnoho zajímavých a poutavých detaillů na obrazech jeho svědčí o tom, že A. poznal z blízka život válečný. Při tom však trvá více při povrchné pohnutosti, aniž by se snažil vystihnouti dramatičnosti ruchu bitevního. Technika jeho jest velice solidní a také kolorit jemně sharmonisován. Čelné práce A-ovy náležejí motivem oběma válkám, jichž se účastnil, zejména Vítězství hulánů u Custozzy, Bitva u Caldiera aj. Také četné vojen. obrazy povahy více genrové – mezi nimi Ordonnance, Němý ston, Vjezd Dampierreských kyrysníků do hradu vídeňského – rovněž portraity – jezdecká podobizna generála Laudona, portrait cís. rakouského aj. – pocházejí z jeho štětce. A. je professorem na akademii vídeňské.