Ottův slovník naučný/Allatura uxorea

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Allatura uxorea
Autor: Jaroslav Haasz
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 908. Dostupné online
Licence: PD old 70

Allatura uxorea (lat. přínos manželčin, maď. hozomány) sluje v uher. právu jmění, jež manželka muži do manželství přináší. Spravuje se podobnými předpisy jako věno dle obč. zák. rak. K a-uře náležejí také všechny movité i nemovité věci manželčiny, jež jí při zasnoubení nebo sňatku byly dány hledě k manželství, ať snoubencem jejím či jiným (parphernum). A. dostane se i bez předběžné smlouvy o tom manželu, který má k ní právo požívání (ususfructus), by mohl uhrazovati z toho výdaje domácnosti (ad onera matrimonii ferenda). Ve sporech o a-ru, na př. se zákonnými dědici manželovými, má manželka dokázati listinami nebo svědky, že a-ru do manželství v skutku přinesla, a že manžel ji zužitkoval. Při konkursu kupcově náleží nárok manželky jeho na vrácení a-ry a daru snubního (hozomány és jegyajándék) do 3. třídy věřitelů konkursních, avšak obé musí se jurisdikci ohlásiti a zaznamenati ve lhůtě určené v §. 9. čl. 16. zák. z r. 1840; pak mají přednost před ostatními věřiteli 3. třídy, jejichž pohledávky povstaly po zaznamenání a-ry, a mají se zapraviti beze srážky, pokud to možno z podstaty konkursní, připadající na 3. třídu. Hsz.