Ottův slovník naučný/Alkathoos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Alkathoos
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 887–888. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkathoos (Άλκάδοος), též Alkathus (Άλκάδους), lat. Alcathus, v myth.: 1) A., syn élidského krále Pelopa a Hippodameie; usmrtiv bratra svého Chrysippa, prchl do ciziny; když pak v Megaridě lev kithairónský zle řádil, rozsápav též syna krále Megarea, a král ruku dcery své Euaichmy, jakož i následnictví u vládě připověděl tomu, kdo by lva toho skolil, A. šelmu zabil a vykázav se pak jazykem, lvu ze tlamy vyříznutým, slíbené odměny dosáhl. Z vděčnosti založil na to chrám, v němž Apollón, příjmím Agraios, a Artemis Agrotera společné měli míti uctění. S pomocí boha Apollóna obnovil pak také zdi megarské, pobořené od Kréťanův, i zbudoval novou svatyni bohům. Ještě v pozdních dobách ukazován kámen, na nějž Apollón o tehdejší stavbě náhodou položil kitaru svou a jenž od doby té prý vydával zvuky strun, kdykoli jej kdo kaménkem slabě udeřil. – A-ovi na počest slavívány v Megaridě rok co rok závodní hry, zvané Alkathoia; tamtéž měl svoje héróon v sousedství chrámu Apollónova a poblíže náhrobku syna svého Kallipolida, jejž prý A. kdysi z přenáhlení usmrtil. Také hrad megarský pojmenován byl po A-ovi.

2) A. (v Homérově Iliadě), syn Aisyétův, manžel Hippodameiin, zeť Anchisův, svat i vychovatel Aineiův; jsa z nejstatečnějších Trójanů spolu s Paridem a Agénorem vedl oddělení druhé při útoku na řeckou ohradu lodní i padl rukou Idomeneovou bohem Poseidónem byv oslepen a na těle ochromen. Dnl.