Ottův slovník naučný/Alimpić

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alimpić
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 875. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Alimpić Ranko, srbský generál, nar. asi r. 1826 v Mačvě, nabyl počátečního vzdělání v Bělehradě, r. 1847 vydal se co vládní chovanec do Berlína, kde absolvoval vyšší vojenskou školu s výtečným prospěchem. Také ve Francii věnoval se po nějaký čas svému vzdělání odbornému. Vrátiv se r. 1854 do vlasti účinkoval jako professor na knížecí vojenské akademii v Bělehradě; za knížete Miloše byl náčelníkem čili politickým správcem v pohraničných okresích zajčarském a negotinském, které bývaly spravovány od některého vojína. Od knížete Michala jmenován r. 1863 ministrem války a veřejných staveb, v kteréžto hodností podporoval zakládání dobrých silnic, vydávání dobrých map a všeliké užitečné opravy ve vojště. R. 1874 ministerstvo musilo ustoupiti opposici, a tu povolán A. do senátu. Když vypukla válka s Tureckem, byl ředitelem akademie vojenské a plukovníkem. Pokládán jsa za vojína vzdělaného a schopného postaven byl v čelo armády drinské, která dne 3. čce 1876 překročila řeku Drin a operujíc jmenovitě kolem Běliny Turky několikrát na hlavu porazila. Ve všech bojích A. osvědčil velikou osobní statečnost a chladnokrevnost. Za tyto své zásluhy jmenován generálem. Zemřel 19. listopadu 1882. Dodati ještě dlužno, že A. konal některá poselství diplomatická a že sepsal také některé zdařilé básně. Srovn. Světozor r. 1876, str. 437.