Ottův slovník naučný/Aldrich

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Aldrich
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 758–759. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aldrich [òldrič]: 1) Henry, filosof a theolog angl. (* 1647 – † 1710), studoval v Oxfordě, kde povýšen byv na doktora theologie, vynikl v náboženských hádkách s katolíky i jako učitel velmi obsáhlými vědomostmi a stal se též děkanem na Christ Church-College. Aldrich. nejlépe jest znám svým spisem Compendium artis logicae, jehož přes sto let užívalo se v Oxfordě za výhradní učební knihu o logice; než byl i dobrým znalcem starých i nových jazyků, dosti dovedným hudebním skladatelem a stavitelem; některé jeho církevní skladby dosud se provozují ve chrámech anglikánských, a kostel Všech Svatých v Oxfordě, k němuž sám plány zhotovil, svědčí o jeho vkusu stavitelském.

2) A. Thomas Bailey, současný americký básník a novellista. Narozen 11. listop. r. 1836 v Portsmouthu (New-Hampshire), trávil své mládí v Louisianě a v Nové Anglii. Po smrti otcově r. 1852 vstoupil do pisárny svého strýce, bankéře v Novém Yorku. Avšak po třech létech vzdal se tohoto povolání a věnoval se výhradně literatuře. R. 1856 stal se členem redakce časopisu »Home Journal« a setrval v ní po čtyři léta. R. 1866 jal se vydávati v Bostoně týdenník »Every Saturday«, načež r. 1881 převzal tamtéž po W. D. Howellsovi řízení měsíčníku »Atlantic Monthly«. Mimo to přispíval do časopisů »Putnam's Magazine« a »Knickerbooker«. První samostatnou knihou A-ovou byla sbírka básní The Bells (1855), za níž po řadě následovaly The Ballad of Baby Bell and Other Poems (1856), The Course of true Love never did Run Smooth (1858), Pampinea and Other Poems (1861), Cloth of Gold and Other Poems (1874), Flower and Thorn (1876), Lyrics and Sonnets (1880), Friar Jerom's Beatiful Book and Other Poems (1881), Mercedes and Other Poems (1883) a Later Lyrics (1884). Básně A-ovy poutají elegantní formou, něhou a vroucností citu a šťastným napodobením tónu ballad prostonárodních. Populární se stala zejména The Ballad of Baby Bell (přel. J. V. Sládek s nadpisem »Malá Bell«, Lumír, r. 1878); hlubokou myšlénkou pantheistickou vyniká Metempsychosis (přel. J. V. Sládek, Lumír. r. 1879). Z ostatních básní zvlášť obliby došla Mercedes. Neméně šťastným byl A. v novellistice. Z velké řady jeho povídek, novell a románů, které honosí se výtečnou kresbou povah a psychologickým prohloubením, někdy též originálním humorem, jsou nejzdařilejší: Daisy's Necklace and Chat Came of It (1857), Out of his Head a Romance in Prose (1862), The Story of a Bad Boy (1869), Marjorie Daw (1873), Prudence Palfrey (1874, přel. do češt. J. J. Benešovský-Veselý, Česká bibl. rod. 1882), The Queen of Sheba (1877, přel. do češt. týž, Květy 1887), Tom Bailey's Adventur (1877), The Stillwater Tragedy (1880, přel. do češt. J. V. Sládek, Lumír, 1887) a j. Mimo to uveřejnil zdařilý cestopis humoristický From Ponkapog to Pesth (1883). Z drobných novell A-ových přeloženy byly do češt.: Palma otce Antonína (Lumír 1881), Zápas o život (Čes. Pol. 1883), Malý hudebník (Krakonoš 1884), Za živa pohřben (Květy 1886, Mor. Orlice 1888), Julie Kapuletová (Květy 1886) atd. Mezi souvěkými básníky a novellisty americkými náleží A-ovi jedno z nejpřednějších míst.